Agenda julkinen
[search 0]
Lisää

Download the App!

show episodes
 
Johdon agendalla kantaa ottavat johtajat ja asiantuntijat ovat omien alojensa suunnannäyttäjiä ja edelläkävijöitä, heitä yhdistää sekä rohkeus, että ennakkoluulottomuus sekä kyky haastaa muiden ajatusten lisäksi myös omaa ajatteluaan. Johdon agendalla podcast nostaa keskusteluun ajankohtaisia johtamisen teemoja ja ilmiöitä, juuri niitä aiheita mitä johtoryhmien ja hallitusten agendalle kuuluu tai sinne pitäisi kuulua.
 
Loading …
show series
 
Moderni strategia ottaa huomioon jatkuvan muutoksen, ympäristön epävarmuuden ja uuden luomisen. Strategian ytimeen nousee prosessi, jolla strategiaa muodostetaan, uudistetaan ja toteutetaan jatkuvasti.Tämän tuotantokauden 3. jaksossa vieraana studiossa on Aalto-yliopiston strategisen johtamisen professori Timo Vuori, jonka kanssa keskustelemme mode…
 
Johdon agendalla -podcastin uudella tuotantokaudella puhumme siitä, miten strategiatyön pitää muuttua ja ennen kaikkea siitä, miksi sen pitää muuttua?2020-luku tuo ajattelutavan muutoksen tuotantolähtöisestä ihmislähtöiseen johtamiseen. Puoli vuosisataa yritysmaailmaa on hallinnut ajatus siitä, että yrityksen tehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomis…
 
Tulevaisuus ei ole paikka tai määränpää, se on työkalu ja väline ymmärtämään niitä muutoksia, mitä ympärillämme tapahtuu.Useat eri voimat vaikuttavat samanaikaisesti ja dynaamisesti toimintaympäristöömme, mikä tekee usein selkeiden syy-seuraussuhteiden hahmottamisen haastavaksi. Tässä usein VUCA-maailmaksi kuvatussa toimintaympäristössä luoviminen …
 
iity Sisäpiiriin 👉 https://www.mikkokemppe.com/kemppepodcastTue Patreonissa 👉https://www.patreon.com/mikkokemppe Seuraa Kempen Podcastiä🎥 Rumblessa 👉 https://rumble.com/user/MikkoKemppe📽 Youtubessa 👉 https://www.youtube.com/mikkokemppe📹 Tokentubessa 👉 https://tinyurl.com/tokentubemikkokemppe📲 Tik Tokissa 👉 https://www.tiktok.com/@kemppe?🔥 Instagram…
 
Liity Sisäpiiriin 👉 https://www.mikkokemppe.com/kemppepodcastTue Patreonissa 👉https://www.patreon.com/mikkokemppe Seuraa Kempen Podcastiä🎥 Rumblessa 👉 https://rumble.com/user/MikkoKemppe📽 Youtubessa 👉 https://www.youtube.com/mikkokemppe📹 Tokentubessa 👉 https://tinyurl.com/tokentubemikkokemppe📲 Tik Tokissa 👉 https://www.tiktok.com/@kemppe?🔥 Instagra…
 
Liity Sisäpiiriin 👉 https://www.mikkokemppe.com/kemppepod...Tue Patreonissa 👉https://www.patreon.com/mikkokemppe Seuraa Kempen Podcastiä🎥 Rumblessa 👉 https://rumble.com/user/MikkoKemppe📽 Youtubessa 👉 https://www.youtube.com/mikkokemppe📹 Tokentubessa 👉 https://tinyurl.com/tokentubemikkokemppe📲 Tik Tokissa 👉 https://www.tiktok.com/@kemppe?🔥 Instagram…
 
Moni organisaatio havahtuu muutaman vuoden päästä siihen, että kulttuurin johtamiseen olisi pitänyt panostaa jo aiemmin. Yrityskulttuuria tulisi johtaa yhtä vakavasti otettavana, kehitettävänä ja tutkittavana asiana kuin esimerkiksi taloushallintoa tai strategiaa. Hyvä yrityskulttuurin kehittäminen pohjautuu tietoon ja jatkuvaan tutkimukseen sekä t…
 
Liiketalouden ja taiteen kieli eivät vielä kohtaa kovin usein. Se on sääli, sillä yhteistä on todella paljon. Taide haastaa vaihtamaan perspektiiviä, tarkastelemaan omaa maailmankuvaansa eri kulmista. Se voi olla arvoituksellista, kysymyksiä herättävää, hämmentävää, ärsyttävää tai järkyttävää. Nämä kaikki tulokulmat ovat oleellisia maailman – ja yr…
 
Verkottuneissa, monimutkaisissa ja epävarmoissa toimintaympäristöissä navigoinnista on tullut organisaatioidemme arkea. Muuttuvissa olosuhteissa kestävän arvon luominen vaatii ketteryyttä ja kykyä oppia. Muotoilu ja muotoiluajattelu ovatkin saavuttaneet kasvavaa jalansijaa niin maailmalla kuin Suomessa ihmislähtöisenä lähestymistapana innovointiin …
 
Merkityksellisyyskeskustelu räjähti viime vuosikymmenellä monilla bisnesfoorumeilla silmille. Teeman äärellä herättiin maailmanlaajuisesti: niin akateeminen maailma kuin bisnesmaailman ylin johtokin havahtui. Aika oli kypsä ymmärtämään ja myöntämään nykyistä bisnesparadigmaamme kyseenalaistavat ja muutokseen pakottavat realiteetit.…
 
Asiantuntijaluovuudessa ei ole kyse yksilötekemisestä, vaan nimenomaan kollektiivisesta tekemisestä. Monimutkainen ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu ja luovuus ovat vahvasti kytköksessä keskenään. Luovuus nousee nyt nopeasti muuttuvassa maailmassa uudella tavalla monen organisaation agendalle.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Pörssiyhtiöiden markkinaodotukset on sidottu niiden kykyyn tuottaa tasaisesti ja tehokkaasti innovaatioita ja uusia tuotteita olemassa olevaan markkinaan. Nykyiseen markkina-arvoon on laskettu sisään myös yrityksen tulevaisuuden innovaatiot, mikä saa yhtiöt ponnistelemaan entistä kovemmin markkinaodotuksiin vastaamiseksi. Innovaatiot nostavat paits…
 
Työmarkkinakehitykseen vaikuttaa tällä hetkellä monia kysymyksiä, jotka haastavat yhteiskuntaa, organisaatioita ja yksilöitä hakemaan uudenlaisia ratkaisuita. Organisaatioiden kyky sopeutua muuttuviin rakenteisiin kiinnittyy vahvasti tulevaisuudessa kolmen asian muodostamaan yhtälöön; itseohjautuvuuteen, jatkuvaan oppimiseen ja luovuuteen.…
 
Oppiminen on murroksessa. Moni kehittyvistä teknologioista on sellaisia, että niiden ympärille ei ole vielä ehditty kehittämään tutkintoja. Osana vihreää siirtymää tullaan kokemaan mikrotutkintojen aalto ja oppimisen murros kohti nonformaalia oppimista. Tiedon tarve kasvaa nyt nopeammin kuin tutkinto-ohjelmien kyky pysyä kehityksen perässä.Erityise…
 
Maailman kasvavaa kompleksisuutta lisää teknologian eksponentiaalinen kehitys. Suurin osa isoista teknologian kehitysharppauksista on otettu viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Metaversumi, kvanttikoneet, Web3, NFT ovat esimerkkejä tällä hetkellä puhuttavista teknologiatrendeistä.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Työelämän neljännessä vallankumouksessa johtajuuden on muututtava eikä johtajan ammatissa menestymistä voi perustaa johtamisen malleille ja menetelmille, jotka ovat peräisin aikaisemmista työelämän aalloista. Johtajavalintojen kriteeristöissä korostuu tällä hetkellä teknologian ja liiketoiminnan rajapintojen osaaminen, innovaatio- sekä strategiatyö…
 
2020-luku tuo ajattelutavan muutoksen tuotantolähtöisestä ihmislähtöiseen johtamiseen. Kokemustaloudessa kilpailuetu syntyy kuluttajien ja asiakkaiden todellisten tarpeiden ymmärtämisestä. Tämä näkyy kasvavana kysyntänä muotoiluajattelulle ja ihmistieteiden osaamiselle.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Digitaaliset ratkaisut ja paikkariippumaton työ mahdollistaa kokonaan uusia tapoja tehdä työtä. Tulevaisuudessa yhä useampi yritys tulee perustumaan keikkatalouteen, joka yhdistää perinteisen työelämän ja yrittäjyyden parhaat puolet.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Työelämä on digitalisaation ja nopean prosessien automatisaation myötä kokenut myös toisenlaisen, näkymättömän vallankumouksen. Työn tekemisen luonne on muuttunut, mutta emme ole kiinnittäneet siihen huomiota tai pysähtyneet ajattelemaan sen merkitystä ja vaikutusta työntekijöiden hyvinvointiin.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Vuonna 2022 tietoergonomia ja kognitiivinen kuormitus lisätään johtajien sanavarastoon. Yhä suurempi osa asiantuntijoista ja tietotyöläisistä äänestää jaloillaan Always on -työelämää vastaan. Moni ottaa mieluummin yrittäjäriskin, koska se mahdollistaa oman näköisen työelämän ja mahdollisuuden määritellä yksilölliset rajat työn ja muun elämän välill…
 
Asiakasodotusten kasvu on johtanut siihen, että liiketoiminnassa ei ole enää kyse pelkästään tuotteiden ja palveluiden tuottamisesta – niiden lisäksi myydään myös kokemuksia. Nyt samat odotukset valuvat myös työpaikoille. Työnantajabrändäyksestä onkin tulossa kilpailukyvyn säilyttämisen kannalta monen yrityksen elinehto.…
 
Työn käsite irtoaa työpaikan käsitteestä. Olemme tottuneet ajattelemaan työtä työpaikkoina. Tulevaisuudessa työtä ajatellaan osaamisena, rooleina, kompetensseina, taitoina ja mindsettina, joita voidaan hankkia organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi monin eri tavoin.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Diversiteetin vaaliminen on modernia, vastuullista johtamista. Painetta syntyy myös sidosryhmien suunnasta, kun yrityksen työntekijät, asiakkaat ja sijoittajat kiinnittävät aiempaa enemmän huomiota organisaation sosiaalisen vastuun kysymyksiin.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Sosiaalinen vastuullisuus on noussut nopeasti liiketoiminnan ytimeen. Se on jotain, mistä on puhuttu takahuoneissa jo kauan, mutta joka on pandemiahaasteiden keskellä noussut esiin entistä vahvemmin. Työhyvinvoinnista ja työn mielekkyydestä puhutaan enemmän kuin koskaan. Työntekijöistä huolehtimisesta onkin tullut brändikysymys.…
 
Yritysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vastuullisuusteemoihin kantaa ottaminen on ollut yksi johdon agendan ykköstrendejä vuoden 2020 alusta lähtien. Sitä mukaa kun asiakkaiden ja kuluttajien äänenpainot kasvavat ja vastuullisuusvaatimukset kovenevat, joutuvat valokeilaan erityisesti yritysten toimitusjohtajat.…
 
EU:n uusi kestävän toiminnan taksonomia tulee määrittelemään osaltaan, mikä voidaan määritellä kestäväksi liiketoiminnaksi, sekä sitä miten voidaan todentaa liiketoiminnan edistävän ainakin yhtä ympäristötavoitteita ilman, että se vaikuttaa negatiivisesti muihin. Otamme huomattavan askeleen kohti nettovaikuttamisen arviointia, yksittäisten vaikutus…
 
Vastuullisuus ei ole trendi, se on ydinkysymys. Hiilineutraalius- tai nettonolla-tavoitteiden kannalta olennaista on uskottavuus ja toiminta. Se, että termit ja väittämät ymmärretään oikein ja niitä toteutetaan kunnianhimoisesti ilmasto-, ei markkinointipuheet, edellä. Kenelläkään ei pitäisi olla varaa viherpesuun ei ilmaston eikä mainehaittojen pu…
 
Mitä tapahtuu kun kasvun imperatiivi kohtaa kestävän kehityksen imperatiivin? On vahingollista asettaa liiketoiminnan etua ja kestävää kehitystä vastakkain. Yrityksen kolmen tärkeimmän sidosryhmän viesti on vahva - odotus on, että yritys pystyy kasvamaan ja lunastamaan markkinoiden odotukset samalla kun sen nettopositiivinen vaikutus vahvistuu.…
 
Työelämän narratiiviin on vaivihkaa hiipinyt negatiivinen sävy. Uhat, huolet, korona, woke, cancel ja call out. Tiiliseinä tuntuu olevan vastassa joka suunnassa. Tähän kannattaa havahtua ja muistaa kyseenalaistaa omaa ajatteluaan. Nyt tarvitaan positiivista työelämäpuhetta.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Johtamisen paradigma murtuu siirryttäessä tuotantolähtöisestä ajattelusta ihmislähtöiseen ajatteluun. Johtamisen paradigman murroksella viitataan tuotantolähtöisestä ajattelusta siirtymistä kohti ihmislähtöistä johtamista niin yksilö-, organisaatio- kuin yhteiskunnallisella tasolla.Johtamisen teorioille on tyypillistä, että ne ovat oman aikakautens…
 
Digitaalisten ekosysteemien luomat mahdollisuudet ja kysyntä houkuttelevat yrittäjiä erilaisille alustoille ja markkinapaikoille. Kun tietojärjestelmät kuvaavat edellispäivän todellisuuden sijaan huomisen todellisuutta, tietojärjestelmien rooli kilpailuedun saavuttamisessa kasvaa entisestään.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Johtamisen tutkimuksessa on luotu monenlaisia malleja ja ohjenuoria, jotka näyttävät suuntaa edelläkäyvälle johtajuudelle. Organisaatioissa tukeudutaan kuitenkin perinteisiin johtamisen oppeihin. Vuosikymmeniä vanhat ajatelmat ohjaavat monien työyhteisöjen toimintaa.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Ilmiöt eivät synny tyhjiössä vaan ne heijastelevat aina taustalla vaikuttavia isompia megatrendejä. Megatrendit itsessään ovat globaaleja, kestäviä ja laajasti yhteiskunnan rakenteita muuttavia ilmiöitä, koskettavat liiketoimintaa, taloutta, politiikkaa, kulttuuria ja yksilöitä.Kirjoittanut Johdon agendalla
 
Yritysten yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja vastuullisuusteemoihin kantaa ottaminen on ollut yksi johdon agendan ykköstrendejä vuoden 2020 alusta lähtien. Sitä mukaa kun asiakkaiden ja kuluttajien äänenpainot kasvavat ja vastuullisuusvaatimukset kovenevat, joutuvat viestintäjohtajien ja markkinointipäättäjien lisäksi valokeilaan erityisesti yritys…
 
Tue Patreonissa: https://www.patreon.com/mikkokemppeLiity sisäpiiriin: https://www.mikkokemppe.com/kemppepodcast Vieraana Mauri Peltokangas. Mauri on Isä, kansanedustaja ja suomalaisen kulttuurin vaalija. Tässä jaksossa aloitan kysymyksellä onko perussuomalaiset oikeasti kuitenkin vain valeoppositio puolue, kuten jotkut on alkanut epäilemään. Käymm…
 
👉 Tue Patreonissa: https://www.patreon.com/mikkokemppe👉 Liity sisäpiiriin: https://www.mikkokemppe.com/kemppepodcast 🎤Vieraana Arto Lauri. Arto on ex- TVO:n (Teollisuuden Voima Oyj) sähkömies ja aktivisti. Hän on ollut mukana myös Ylen palkitussa dokumentissa Atomin Paluu sekä Olkiluodosta Ikuisuuteen ohjelmassa kommentoimassa ydinvoimasta. Tässä j…
 
Tue Patreonissa: https://www.patreon.com/mikkokemppeLiity sisäpiiriin: https://www.mikkokemppe.com/kemppepodcast 🎤 Vieraana aktivisti, muusikko, bloggaaja Teemu Vehkala. 26.09.2014 Teemu teki RADIO NWO havaintoja kanavalla seuraavan ennustuksen: "Ilmeisesti tällä hetkellä WHO:ssa taas juonitellaan seuraavaa massarokotuskampanjaa, en tiedä onko se k…
 
Tue podcastia Patreonissa: https://www.patreon.com/mikkokemppe Podcastin sisäpiiri: https://www.mikkokemppe.com/kemppepodcast 🎤 Vieraana juristi Jaana Kavonius ja perussuomalaisten puheenjohtaja kisassa mukana oleva Ossi Tiihonen. Tässä jaksossa tarkastelemme Suomen tämän hetkistä tilannetta eri perspektiiveistä. Joitain jakson kysymyksiä: Mikä on …
 
Support the podcast: https://www.patreon.com/mikkokemppe The next Allison McDowell is an art history teacher, and independent free researcher and thinker, lecturer, and write and a mother of seven. She hosts a popular blog and a website wrench in the gears: https://wrenchinthegears.com/ In this episode we talked about technology that already exists…
 
🎤 Vieraana sarja-yrittäjä sekä Balilla sijaitsevan luksus “healing” resortin toimitusjohtaja ja visionääri Tommi Asikainen. Tämän lisäksi hän on jo vuosia kehittänyt ja suunnitellut Balin saaren rauhallisen merenrannalla lähistöllä sijaitsevaan laaksoon uuden ajan omavaraista kylä konseptia. Tämän lisäksi Tommi toimii superfoodeja sekä useita lääki…
 
Koe yhteisö, keskustelut ja jaksot vieläkin huikeampana ja liity nyt Kempen Podcastin uuteen sisäpiiriin 👉 https://mikkokemppe.com/kemppepodcast/ Tai tue Patreonissa (Vaikka vain 1€): https://www.patreon.com/mikkokemppe 🎤 Vieraana perussuomalaisten kansanedustaja Sakari Puisto. Sakari on nyt elokuussa tapahtuvassa puheenjohtaja kisassa (14.8. - 15.…
 
Inderes on Suomessa täysin uniikki ja poikkeuksellinen yritys niin johtamismallin, organisaatiomallin ja kulttuurin, kuin liiketoimintamallinkin osalta. Vain muutama yritys on onnistunut rakentamaan yhteisöstä itselleen merkittävän kilpailuetutekijän. Inderes on näistä yksi. Mitä nämä tyypit oikein tekevät eri tavalla?Podcastin jaksossa vieraana yr…
 
Tämän jakson fokuksessa on ESG teeman alle menevä dataetiikka. Mitä jokaisen johtajan tulisi ymmärtää datasta, tekoälystä ja niihin liittyvistä eettisistä kysymyksistä? Johdon agendalla podcastin uusimmassa jaksossa vieraana on Meeri Haataja, yksi Suomen tunnetuimmista tekoälyn vastuullisuuden asiantuntijoista.…
 
Tykkää jos pidät jaksosta, Kommentoi, Jaa jos näet sen tärkeäksi ja laita kanavani tilaukseen Vieraana bioanalyytikko Eeva Pauliina. Eeva on työskennellyt koronatestauksessa ja ollut ottamassa näytteitä. Tässä jaksossa käymme läpi joitain kysymyksiä mitä tämä työ on Eevalle itselleen herättänyt. Kävimme läpi esim. kysymyksiä kuten:Minkätakia korona…
 
Johdon agendalla podcastin uusimmassa jaksossa vieraana on Yacine Samb, joka toimii Googlella EMEA alueen Racial Equity, Diversity & Inclusion Program Managerina. Hänen kanssaan keskustelemme DE&I käsitteistä, tavoitteista, kokemuksista ja keinoista edistää diversiteettiä ja inklusiivisuutta organisaatioissa.…
 
👍 Tykkää jos pidät jaksosta, 📲 Kommentoi, 👉 Jaa jos näet sen tärkeäksi ja laita kanavani tilaukseen 👆 Mitä mieltä olet jaksosta? Tule keskustelemaan Https://t.me/kemppepodcast 🎤Vieraana uudestaan juristi Jaana Kovenius, OTK, YVTS. Jaana on vuoden 1985 ylioppilas huippu arvosanoin. Jaanan arvosanat: https://www.virkamafia.fi/wp-content/uploads/2019/…
 
Tykkää jos pidät jaksosta, Kommentoi, Jaa jos näet sen tärkeäksi! Vieraana Risto Santala. Risto toimii fysioterapeuttina ja manualisen terapien erikoisosaajana Kehräsaaren hyvinvointi pisteellä. Tämän lisäksi Risto on myös esim. TV:stä tuttu ja toiminut yhdessä kumppaninsa Saanan kanssa Ylen vanhempien seksikoulun opettajina. Tässä jaksossa aloitam…
 
Vieraana Erkki Palviainen. Erkki on Suomen superfood piireistä tunnettu hifistelijä, joka on omalla matkalla päätynyt pitämään villiyrttejä, luontoa, superfoodeja ja omavaraisuutta korkealla arvossa. Tällä hetkellä hän asuu Ilomantsissa omalla maatilallaan eläinten ja viljelystensä kanssa. Erkki on myös kirjoittanut kirjan Superfoodeista nimeltä: V…
 
Loading …

Pikakäyttöopas

Tekijänoikeudet 2022 | Sivukartta | Tietosuojakäytäntö | Käyttöehdot
Google login Twitter login Classic login