Chile julkinen
[search 0]
Lisää

Download the App!

show episodes
 
Suomalaiset virkamiehet, poliitikot, lobbarit ja muut asianosaiset kulkevat jatkuvasti Brysselissä ajamassa eturyhmiensä asioita ja seuraamassa, miten heille tärkeiden asioiden tilanne kehittyy. Brysselin koneessa kysytään, mitä asioita Euroopan unioni yrittää ajaa, mitä asioita ajavat Euroopan parlamentti, komissio, Euroopan neuvosto ja muut tahot. Mitä keinoja käytetään? Kuinka tehokkaasti ja miten EU toimii? Kenelle on tulossa säästöä, kenelle rahanmenoa? Toimittajana Maija Elonheimo. Tuo ...
 
Loading …
show series
 
Miksi epäluottamus politiikassa on demokratian kannalta tärkeä asia myös EU:ssa, vaikka usein puhutaankin vain luottamuksen tärkeydestä politiikan teossa?Ja kun EU:n aluekehityspolitiikka on yksi maailman suurimmista julkisista politiikkaohjelmista ja koko projektiperustaisen toimeenpanon pioneeri niin mitä seurauksia tällä EU:n mukanaan tuomalla p…
 
Mitä muutoksia EU:n taloussääntöihin on tehty viime kriisien vuosina? Ja mitä muutoksia niihin ehkä vielä joudutaan tekemään, kun taloudelliset ja poliittiset tilanteet EU:ssa ovat muuttuneet ja muuttumassa? Nyt taloudellinen tilanne ei ole hyvä, vaan ensi talvesta EU-alueella odotetaan taloudellisesti ja poliittisesti tiukkaa ja esimerkiksi Italia…
 
Miksi Venäjän on tähän asti ollut helpompaa vaikuttaa energiakaupan avulla EU:hun kuin EU:n Venäjään? Ja miksi se ajatus, että maiden välinen taloudellinen keskinäisriippuvuus luo niiden välille rauhaa osoittautui Venäjän ja EU:n suhteiden kohdalla vääräksi?Entä miten EU:n kannattaa jatkossa toimia Venäjältä myynnissä olevan energian suhteen? Ja mi…
 
Millä tavoin Saksan poliittinen linja näyttää muuttuvan nykyisen Ukrainan tilanteen ja energiakriisin vuoksi? Ja minkälainen kritiikki Merkelin tekemää politiikkaa kohtaan Saksassa alkaa nostaa päätään? Mitä meidän nyt kannattaa oppia siitä, miten me aikoinaan suhtauduimme Venäjään ennen sen viime keväistä hyökkäystä Ukrainaan?Ja onko Ranskan polii…
 
Venäjän tutkimukseen emeritusprofessori Timo VihavainenHelsingin yliopistosta puhuu Brysselin koneessa mm. siitä, miten Venäjän historian kautta voimme miettiä sitäminkälainen on Venäjä? Ja mikä voi olla Venäjän tulevaisuus? Millaiset ovat olleet nykyisten EU-maiden ja Venäjän väliset suhteet? Ja miten EU:ssakin Venäjään kannattaa nyt ja tulevaisuu…
 
Olisiko syytä jo miettiä ruuan tuotantoa EU-alueella sillä kärjellä, miten täysin riippuvaista se on yhtä aikaa monista asioista, kuten esimerkiksi maan mikrobeista, pölyttäjistä, ravinteiden saatavuudesta ja maanviljelijöiden ja elintarviketyöntekijöiden työpanoksesta. Ja miten EU:n maatalouspolitiikka voisi edesauttaa sitä, että ruuan tuottaminen…
 
Mitkä toimijat aiheuttavat kyberuhkia EU-alueella? Miten Ukrainan sota on toiminut harjoituskenttänä kyberuhkien aiheuttamisessa ja torjunnassa? Ja jos liittyy vapaaehtoisiin kansainvälisiin hakkeriryhmiin esim. toimiakseen Venäjää vastaan ja tukeakseen Ukrainaa, niin miksi asian oikeudellista puolta kannatta miettiä tarkkaan ennakolta? Miksi nykyi…
 
Mihin suuntaan EU:n ja Turkin suhteet ovat kehittyneet ja kehittymässä? Miten iso ongelma muiden ongelmien joukossa Turkin ja EU:n välillä on se, että Turkki on niin vastahankainen hyväksymään Suomea ja Ruotsia Natoon? Ja mistä tässä ongelmassa pohjimmiltaan on kyse?Ja miltä vaikuttaa nyt tilanne Turkin vaalien suhteen ensi vuoden kesäkuussa? Haast…
 
Miten EU-maiden velkaantumisongelman voisi hoitaa?Miten olisi mahdollista vaikuttaa siihen, EU:ssa päätöksenteko olisi selkeämpää?Miltä vaikuttaa EU:n ja etenkin Saksan tilanne energiapolitiikan haasteiden kourissa? Ja voisiko ajatus erityisestä energiaverosta Venäjältä EU-alueelle tuotavalle öljylle ja maakaasulle toimia?Haastateltavana on Helsing…
 
Miten Kiinan Ukrainan sota, korona ja Kiinan taloudellinen kehitys vaikuttavat Kiinan ja EU:n väleihin? Minkälaiselta nyt vaikuttaa Kiinasta EU-alueellekin johtavan Silkkitien tulevaisuus?Ja miksi Kiinalle Suomen ja Ruotsin mahdollinen liittyminen Natoon voi olla huono uutinen? Näistä asioista puhuu Lapin yliopiston Kiinan yhteiskunnan ja kulttuuri…
 
Metsien käsittelyyn ja käyttöön on suunnitteilla paljon sääntelyä EU:ta. Ajankohtaisia metsiin vaikuttavia asioita ovat esimerkiksi EU:n biodiversiteettiä eli luonnon monomuotoisuutta parantava strategia ja osin vielä kesken olevat EU:n taksonomian säädökset, joilla EU määrittelee, mitkä metsiin liittyvät sijoituskohteet ovat hyviä ilmaston ja ympä…
 
Jos Saksan asema EU:ssa heikkenee sen energiansaannin ongelmien myötä ja jos Ranska sitten pystyy ottamaan johtavamman roolin, niin mitä siitä voisi seuraa? Mahdollisesti enemmän valtaa EU:lle ja enemmän yhteisvastuita vai jotain muutakinko?Ja mitä se voi tarkoittaa, jos maat ja EU:kin haluavat nyt, että on syytä alkaa harjoittaa aiempaa voimakkaam…
 
Meille on tullut Ukrainan sodan vuoksi pakolaisia Ukrainasta ja sodan vuoksi myös Venäjältä tuotavan energian kaupan periaatteet ovat muuttuneet. Mutta minkälaisia ovat olleet muut Ukrainan sodan vaikutukset EU:hun? Miten se on vaikuttanut Saksan aseman kehittyminen EU:ssa, kun Saksa on suhtautunut epäröiden Venäjään kohdistuviin energian ostoon li…
 
Miten europarlamentissa ja EU:ssa ylipäänsä on suhtauduttu Ukrainan sotaan? Minkälaisia ovat EU:n mahdollisuus toimia Venäjän kanssa jatkossa?Miten EU ja tavalliset EU-kansalaiset voisivat tukea Venäjän rauhantahtoisia tahoja?Haastateltavana on vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala. Ohjelman toimittaja on Maija Elonheimo.Ohjelmasta voi kesku…
 
Unkarin jälleen vaaleissa uudelleen valittu pääministeri Viktor Orbán on kritisoinut julkisesti jatkuvasti monin tavoin EU:ta. Mutta vaikka unkarilaiset kannattivat nyt vaaleissa Orbánia todella vahvasti, niin EU:n kannatus on Unkarissa paljon isompaa kuin EU-maissa keskimäärin. Mutta miten heikosti Unkarin oppositio saa näkökulmansa nykyään esiin …
 
Ukrainan sota vaikuttaa monin tavoin ja isosti Saksaan ja Saksan harjoittamaan politiikkaan. Ja kun Saksassa asiat isosti muuttuvat, niin se heijastuu muuallekin EU-alueelle.Mutta miten kiusallinen tilanne EU:ssa se on Saksalle, että se samaan aikaan ostaa energiaa Venäjältä, kun muissa EU-maissa jo on saatu paljon isoja pakotteita voimaan? Onko Sa…
 
Väestötieteilijä Mikko Myrskylä puhuu siitä, mikä on ollut tai tulee todennäköisesti olemaan eri EU-maiden väestönkasvun kehitys ja ennuste ja mikä näitä kehityskulkuja selittää. Ja voiko jollain perusteella sanoa, että joku väestön määrän tai väestön kasvun taso on hyvä? Ja jos on, niin millä kaikilla perusteilla? Ja entä miksi väestön määrä maail…
 
Mitä konkreettista hyötyä Suomelle on turvallisuuden kannalta EU:sta? Ja onko EU:n tuki tosipaikan tullen todennäköisesti luotettavaa? Miten iso asia on nyt EU:n kannalta se, että se, että Saksa alkaa lisätä määrärahojaan puolustukseen? Mihin tuotteisiin nyt kannatta satsata ja miksi? Ja miltä vaikuttaa meidän turvallisuutemme kannalta tilanne Venä…
 
Miten energian hinnan nousu voi vaikuttaa EU:n talouteen ja mitkä tahot siitä kärsivät eniten? Minkälaista inflaatiota mahdollisesti on luvassa ja minkälaista Euroopan keskuspankin rahapolitiikkaa on ehkä odotettavissa? Entä kuinka tehokkaita ovat olleet Venäjän pakotteet ja mitä pakotteita vielä voisi lisätä?Haastateltavana on Nordean pääanalyytik…
 
Suurin osa EU-maista kuuluu Natoon varmistaakseen turvallisuuttaan. Ja suurin osa Nato-maista on EU-maita.Onko se järkevä ajatus, että jos Suomi hakee Nato-jäsenyyttä, sen kannattaa hakea sitä yhdessä Ruotsin kanssa? Ja onko oletettavaa, että ne saisivat jäsenyyden pikaisestikin? Tavalliset asevelvolliset varusmiehet eivät Naton operaatioon kotimai…
 
Kuinka nopeasti Kreikan velkaisuus on kutistumassa ja missä tilassa sen talous muuten on? Ja miten vakaa on nyt Kreikan poliittinen tilanne? Ja miten Kreikan historia näkyy sen nykyisessä suhtautumisessa EU:hun?Haastateltavana on Suomen Kreikan suurlähettiläs Jari Gustafsson ja toimittajana on Maija Elonheimo.Ohjelmasta voi keskustella twitterissä …
 
Onko jo vielä mitään toivoa Lähi-idän tilanteen rauhoittumisesta. Ja jos on, niin milloin voidaan olettaa, että siellä päästään kunnolla aloittamaan jälleenrakennustyöt?Miten EU:n kannattaa nyt tukea Lähi-idän maita ja kansalaisia?Ja miten paljon suhteessamme Lähi-itään on vielä kyse romanttisesta orientalismista?Haastateltavana on Tampereen yliopi…
 
Miten inflaatiotilanne kehittyy EU:ssa ja miten vaikeaa inflaatiota on pysäyttää?Hyödyttääkö EU Suomea taloudellisesti selkeästi vähemmän kuin on se toisinaan kuultu 18 miljardia vuodessa?Ja onko nykyinen systeemi, jossa EU:n jäsenmaksut määräytyvät maan bruttokansantuotteen mukaan hyvä, vai olisiko järjestelmä, jossa EU-jäsenmaksut määräytyisivät …
 
Mitä konkreettisia hybridiuhkia nyt mahdollisesti kohdistuu EU-alueelle?Mitä peliä millä ja millä logiikalla Venäjä pelaa nyt Valko-Venäjällä?Miten Kiina ja Venäjä yhdessä todennäköisesti tulevat toimimaan ja miten se saattaa vaikuttaa EU:hun ja länsimaihin ylipäänsä?Mitä nykyisestä globaalista tilanteesta voi ajatella, jos sitä peilaa siihen, mite…
 
Puolan talous kasvaa niin kovaa vauhtia, että on jopa arvioitu niinkin, että on mahdollista, että jo kauden vuodesta 2027 eteenpäin EU-budjettineuvottelujen aikaan Puolan bruttokansantuote asukasta kohden ylittää EU:n keskiarvon. Silloin Puolasta, joka on saanut tähän asti paljon rahaa EU:lta, tulisi EU:n nettomaksaja. Mutta haluaisiko Puola ehkä s…
 
Miksi eurojäsenyys on haitannut Suomen taloutta? Ja kun maat velkaantuvat isosti, niin kannattaako edes osa veloista antaa anteeksi jossain vaiheessa? Ja jos kannattaa antaa anteeksi, niin miten se kannatta tehdä? Ja olisiko EU:ssa syytä luopua siitä ajatuksesta, että EU ohjaa nykyisen kaltaisella systeemillä maiden taloudenpitoa? Ja millä tavoin k…
 
Mistä johtuu maailmanlaajuinen konttipula, joka haittaa tavaroiden kuljetusta? Miten paljon Suomen meriliikenteen kuluihin voivat vaikuttaa EU:sta tulevat kaavailut uusista ympäristöperusteisista maksuista? Miksi nämä maksut iskevät nimenomaan Suomen meriliikenteeseen erityisen isosti? Ja miten Suomen olisi kannattanut toimia EU:hun päin, mikäli se…
 
Miksi EU ei enää ole kovin aktiivinen Israelin ja Palestiinan kiistan suhteen? Miksi Israelin tekemiset tuntuvat jatkuvasti herättävän EU:ssa erityistä vahvaa kiinnostusta? Mitkä tahot tällä hetkellä ovat juutalaisvastaisimpia EU:ssa ja mitkä tahot suhtautuvat juutalaisiin ja Israeliin myönteisimmin? Ja miten hankalalta vaikuttaa konfliktien tilann…
 
Vaikka EU on vuosikausia taistellut köyhyyden poistamiseksi alueeltaan, niin miksi se ei ole ollut kovin tehokasta toimintaa?Ja millä tavoin kännyköitä ja tietokoneita omistamattomien tai niiden käyttöä hallitsemattomien ihmisten elämä hankaloittaa se, että EU:ssa digitalisoidaan asioista ja monet palvelut siirtyvät verkkoon?Ja olisiko hyvä, jos EU…
 
Mitä käytännön ongelmia voi piillä EU:n metsien käyttöä koskevassa taksonomia-asetuksessa? Miten vapaaehtoista siihen osallistuminen käytännössä on ja minkälaisia taloudellisia seurauksia sillä voi toteutuessaan olla?Mikä on se salaisuus millä jotkut jäsenmaat saavat kantansa ja näkökulmansa läpi komissiossa ja jotkut kuten Suomi eivät niin helpost…
 
Miten EU:n ilmastoponnistelujen vaikutukset käytännössä näkyvät jatkossa meille EU-kansalaisille?Millä tavoin ilmaston eteen tehtävät investoinnit ovat myös taloudellisesti kannattavia?Ja miten isoja summia kehittyvät maat saavat kehittyneiltä mailta ilmaston suojeluun?Haastateltavana on Euroopan komission Suomen-edustuston kansalaisviestinnän pääl…
 
Mihin perustuu se, että Ranska on usein niin aloitteellinen EU:ssa?Miksi Ranska aikoinaan ei halunnut Britanniaa EU:n jäseneksi, vaikka Britannia oli kuitenkin aiemmin tukenut Ranskaa taistellen Saksaa vastaan?Miksi Ranska suhtautuu Venäjään usein aika myönteisesti verrattuna muihin EU-maihin?Ja miksi pakolaisuus on nykyään niin iso keskustelunaihe…
 
Miten EU:n perustajahahmojen katolisuus näkyi siinä, minkälaiseksi EU kehittyi?Mihin poliittisiin kiistoihin katolinen kirkko on osallistunut ja osallistuu? Ja miksi paavi ei toisen maailmansodan aikaan aikoinaan tuominnut natsismia, vaikka paavi on tuominnut riistokapitalismin ja ehkäisynkin?Ja miksi paavi kannatti aikoinaan vahvasti EU:n itälaaje…
 
Minkälainen on italialainen mafiaorganisaatio Ndrangheta, jolla on 45 000 jäsentä, jonka liikevaihto on 53 mrd euroa ja joka on levittäytynyt EU-alueelle ja muualle maailmaan? Miten se harjoittaa jättimäistä kokaiinikauppaansa ja muuta rikollista toimintaansa? Millä tavoin EU-rahoja valuu tälle järjestölle? Ja miten se suhtautuu EU:hun?Entä miltä v…
 
Mitä ovat ne paineet, jotka vaikuttavat energian hinnan kehitykseen EU-alueella? Mitä siitä seurauksia sillä on, kun tulevaisuudessa EU-alueella siirrytään yhä enemmän eri tavoin tuotettuun sähkön käyttöön pois fossiilisten polttoaineiden polttamisesta? Miltä vaikuttaa nyt Venäjältä tuotavan maakaasun saatavuuden tulevaisuus? Ja millä tavoin ja mit…
 
Mitä seurauksia on EU-maiden velkaantumisella? Ja jos isompi inflaatioon tulossa niin mitkä syyt siihen johtavat? Ja mitä paineita silloin EKP:llä on nostaa korkoja ja lopettaa nykyisen kaltainen maiden velkakirjojen osto jälkimarkkinoilta? Ja entä miten tärkeää on noudattaa EU:ssa sitä no bail out- sääntöä, jonka mukaan jokaisen eurovaltion on huo…
 
Mitä ovat nämä uudet USA:n ja EU:n kauppasuhteisiin liittyvät TTC-neuvottelut?Ja mitä seurauksia voi olla käytännön kaupantekoon, kun nyt komission esityksen mukaan EU:ssa pitäisi ottaa kauppasopimuksissaan huomioon vahvasti myös ilmastoa, työolosuhteita ja ihmisoikeuksia koskevia asioita?Entä ovatko EU:n kauppapolitiikan uudet käänteet Suomelle ha…
 
Nostalgia eli kaipuu menneisyyteen on nousussa myös Euroopassa. Nostalgialla on vahva voima, mutta miksi se on nousussa juuri nyt ja miten se ilmenee politiikassa. Ja mikä ajaa meitä EU-kansalaisiakin pohtimaan juuri nyt mitä oikeastaan menneisyydessä on tapahtunut ja miksi? Ja miksi juuri nyt niin moni miettii, voisiko menneisyydessä vallitsevaan …
 
Miten Saksan vaalitulos ja vallan vaihtuminen Saksassa vaikuttaa EU:hun? Minkälaisia poliittisia asetelmia ja keskustelujen teemoja mahtaa olla odotettavissa Ranskan vaaleissa ensi keväänä? Mihin suuntaan ovat kehittymässä EU-maiden väliset yhteisvastuut ja mihin suuntaan on kehittymässä keskustelu yhteisvastuista? Ja miltä vaikuttaa komission suun…
 
Ajaako Suomi omia etujaan riittävän tiukasti EU-pöydissä verrattuna siihen, miten muut maat toimivat? Mihin suuntaan Suomen EU-politiikka on kehittynyt ja mitä haasteita sillä nyt on edessä? Ja miten todennäköistä on, että liittovaltiokehitys etenee EU:ssa? Mm. näistä asioista puhuu Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jok…
 
Miten hankalaa on vaikuttaa siihen, mihin suuntaan EU kehittyy, jos haluaa isommin muuttaa sen kehityksen suuntaa? Ja millä tavoin EU:n kehitystä kohti liittovaltion tapaista rakennetta vie se, jos maat velkaantuvat ja vanhoista EU:n velkasäännöistä ei enää pidetä kiinni? Entä miltä vaikuttaa nyt EU:ssa suhtautuminen pakolaisiin ja turvapaikanhakij…
 
Onko Suomessakin syytä hyväksyä se, että EU on muuttumassa erilaiseksi, kuin mihin me olemme tottuneet? Ja pettikö meidän tiedustelumme, kun EU:n koronaelvytyspaketti tuli Suomelle niinkin yllättäen? Entä miten todennäköisesti EU:n koronaelvytyspaketin tapaiset järjestelyt todennäköisesti jatkumaan tulevaisuudessakin? Ja onko EU liukumassa vääjäämä…
 
EU maista viedään EU:n ulkopuolisiin maihin paljon aseita, mutta miksi EU:ssa halutaan juuri nyt tukea puolustusteollisuutta ja miten? Ja miten omavarainen EU vois olla puolustusteknologian suhteen? Ja miksi myös avaruusasiat ovat muodostuneet EU:lle samoin kuin monille maailman maille tällä hetkellä niin tärkeiksi?Haastateltavana on Euroopan komis…
 
Nykytiedon valossa pahoja ongelmia ilmastonmuutoksen vuoksi on tulossa EU-alueellekin, mutta odotettavissa ei ole suoranaista maailmanloppua. Nimenomaan EU on ollut ja on edelleen hyvin aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunnassa ja globaalisti tahtotila ilmastonmuutoksen torjuntaan on noussut ilahduttavastiMutta mitä on tällä hetkellä järkevintä tehd…
 
Miksi ja minkälaiset konfliktit maailmalla ovat lisääntyneet ja miten ne vaikuttavat EU:hun?Onko EU:ssakin nyt meneillään samoja kehityskulkuja, jotka maailmalla aiheuttavat konflikteja, ja miksi EU:ssa todennäköisesti kuitenkaan ei ajauduta niin pahoihin tilanteisiin kuin usein muualla?Ja mikä on koronan vaikutus konflikteihin?Ohjelmassa haastatel…
 
Miksi vauras Chile, jota voi sanoa Latinalaisen Amerikan Suomeksi tai Pohjoismaiksi, ei vielä ole kehittynyt tulonjaoltaan tasaisemmaksi? Miksi siellä oli pari vuotta sitten isoja mielenosituksia ja miksi mielenosoitukset yhä jatkuvat? Onko politiikka siellä siirtymässä vasemmalle? Näistä asioista keskustellaan Brysselin koneessa, kun vietetään Yle…
 
Kun Latinalaisen Amerikan maat itsenäistyivät eurooppalaisten kuningasvaltojen alta 1800-luvulla ja muodostuivat tasavalloiksi, niin tasavaltoja ei maailmassa paljoa ollut. Mutta miksi ne tasavallat sitten kuitenkin olivat Latinalaisessa Amerikassa aika pitkään eräänlaisia näennäistasavaltoja, joissa käytännössä vanhaa perua oleva eliitti on pitäny…
 
Myös Brysselin koneessa keskustellaan Latinalaisesta Amerikasta nyt kun vietetään Yle Radio 1:n Latinalaisen Amerikan heinäkuuta. Ja silloin puhutaan mm siitä,miten suhteellisen pieni eurooppalaisten joukko onnistui valtaamaan Latinalaisen Amerikan?Mikä oli Euroopassa se poliittinen tilanne, jossa Latinalainen Amerikka löydettiin ja sen valloitus a…
 
Mitkä ovat maailmassa eri valtioiden tavoitteet, kun ne käyttävät kauppapolitiikka tai yritystoimintaa välineenä omien poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseen ja mikä on EU:n asema tässä kamppailussa? Ja miten paljon EU:n pitää muuttaa omaa liberaalia kauppapolitiikkaansa, jos koko maailmankauppa on muuttamassa toimintatapaansa? Ja jos joku osap…
 
Irlannissa on menossa ympäristöystävällisen politiikan aika sekä EU:n politiikan että Irlannin oman politiikan vuoksi, ja resursseja on varattu ympäristöasioiden kuntoon saamiseen. Mutta minkälaista ympäristöosaamista suomalaiset yritykset ovat nyt myymässä Irlantiin?Ja miten Irlannin talouteen on vaikuttanut EU:ssa ärtymystä herättänyt Irlannin ma…
 
Loading …

Pikakäyttöopas

Tekijänoikeudet 2023 | Sivukartta | Tietosuojakäytäntö | Käyttöehdot