Ledarskap För Chefer julkinen
[search 0]
Lisää
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Ledarskap för chefer

Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Unsubscribe
Unsubscribe
Kuukausittain
 
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med över 99 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Som medlem får du utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i det individuella chefsbehovet. Medlemskapet sträcker sig från fackliga tjänster till ledarskapsutveckling. Allt för att du som chef ska bli tryggare och mer framgångsrik i ditt ledarskap. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Detta är podd nummer två i ämnet om förändringarna i pensionsavtalen från 1 januari 2023 som berör dig som arbetar inom kommun och region. Denna gång tar vi upp valet som du med pensionsavtalet KAP-KL kan göra fram till 31 maj 2023 som innebär ett byte till pensionsavtalet AKAP-KR med extra pensionsavsättning. Ledarnas pensionsspecialist Erica Rope…
  continue reading
 
Att tillsammans skapa överblick och ta ansvar för helheten. Att införa processorientering och starkare flöden. Det är i fokus hos Jill Hedlund och individ- och familjeomsorgsavdelningen i Torsås kommun. Denna omgång av Challisrapporten görs på uppdrag av LIVO, Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete. ... Hosted on Acast. See acast.com/privacy …
  continue reading
 
Det finns ett fantastiskt äldreboende i Herrljunga. För de som bor där är det som att vara hemma. Vi möter Siv som med en fast hand och en stark vision leder arbetet. Och hon bygger i dagarna ett nytt boende som får en att överväga en flytt på äldre dagar! Denna omgång av Challisrapporten görs på uppdrag av LIVO, Ledarna inom vård, omsorg och socia…
  continue reading
 
Stora delar av vården flyttas närmre vårdtagaren och hemmet. Vad innebär egentligen kommunal primärvård och hur arbetar man med införandet av ny teknik i verksamheten? Vi möter Mattias, hälso- och sjukvårdschef i Habo kommun som envist fasthåller oss i att göra skillnad där vi kan och hitta mervärdet i tekniken. Föreläsningen som nämns i avsnittet …
  continue reading
 
Socialtjänsten arbetar ibland i skuggsidan av vad vi vill kännas vid, t.ex. med våld i nära relationer. Nyckeln till Gerd Holmgrens livsgärning handlar om att jobba systematiskt, hitta fakta, pröva, utvärdera och så pröva igen, samt lyfta fram frågan. I detta avsnitt besöker vi Enheten mot våld i nära relationer i Trollhättan och får ta del av en s…
  continue reading
 
Sandra Säljö är styrelseledamot i LIVO, Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete. Och socialchef i Herrljunga, där vi också gjort ett besök. Hur ser framtidens socialtjänst ut och hur formas den redan idag av chefer och verksamheter? Sandra ger Henrik uppdraget att besöka chefer och deras verksamheter runtom i Sverige och undersöka saken. Denna…
  continue reading
 
Från den 1 januari 2023 omfattas de flesta som arbetar inom kommun och region av pensionsavtalet AKAP-KR. Avsättningen till pension höjs då med 1,5 procentenheter. Nuvarande pensionsavtal KAP-KL blir kvar för vissa grupper, för att ingen ska riskera att avbryta sitt förmånsbestämda intjänande. Ledarnas pensionsspecialist Erica Ropero samtalar med C…
  continue reading
 
Avsnitt 5 – Henrik återkopplar till Håkan Henrik berättar om det han har fått till sig när han har pratat med chefer i branschen kring hållbarhet. Vad är det som är avgörande för att utvecklingen ska fortsätta i rätt håll när vi arbetar med hållbarhet? Engagemang och att vi gör det tillsammans var några av de insikter som kom fram i de samtal som g…
  continue reading
 
Avsnitt 3 – Henrik har ett samtal med Martin Karlsson, produktionsledare på HKScanHenrik och Martin återkommer till delaktigheten på arbetsplatsen men också hur övergripande policies och inriktningsbeslut hanteras i produktion och vad som skapar motivation till att öka arbetet med hållbarhet bland alla anställda på en arbetsplats. Hosted on Acast. …
  continue reading
 
Avsnitt 4 – ett besök i Vaxholm i en skolmatsal Henrik besöker Margareta Andersson som är måltidschef i Vaxholm. Hon visar och berättar om resan med deras hållbarhetsarbete, hur engagemanget har skapats i personalgruppen men också bland de som serveras maten, barnen i skolan. Hur de kan bidra till hållbarhet genom deras delaktighet. Hosted on Acast…
  continue reading
 
Avsnitt 2 – Henrik har ett samtal med Veronica Apelqvist, VD på BD Fisk i LuleåHenrik pratar med Veronica om deras hållbarhetsarbete på BD Fisk, hur når man framgång och hur skapas delaktighet i arbetet kring hållbarhet på en arbetsplats. Vilken roll har man själv som chef i det arbetet? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Avsnitt 1 – Håkan Blomgvist ger Henrik Challis ett uppdrag Hur ser det ut med hållbarhetsarbetet inom livsmedelsbranschen? Frågan finns på alla skrivbord, men vad görs ute i verksamheterna? Hur förbättrar vi arbetet och skapar mer delaktighet i denna fråga ute på arbetsplatserna? Håkan ger Henrik i uppdrag att undersöka hur långt arbetet med hållba…
  continue reading
 
Du som har ITP2 och en månadslön som överstiger 10 inkomstbasbeloppet kan bli erbjuden Alternativ ITP, som populärt kallas för 10-taggarlösning. I den här podden får du höra om fördelar och nackdelar med de val du kan göra. I podden hör du Staffan Ström, pensionsekonom på Alecta och Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna. Prog…
  continue reading
 
Att använda löneväxling för att stärka sin pension har blivit allt vanligare. I den här podden får du reda på mer om fördelar men också fallgropar om du väljer att löneväxla. Gäster i podden är Cecilia Curtelius Larsson, pensionsexpert på Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)och Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna. Prog…
  continue reading
 
Vad händer med dina pensionspengar om du skulle avlida innan du fyllt 65 år och hur påverkas din familj? Det är det svåra men viktiga ämnet i denna podd. Är du privatanställd med kollektivavtal finns olika val du kan göra beroende på hur din familjesituation ser ut. I den här podden får du veta mer om vilka efterlevandeskydd som ingår i tjänstepens…
  continue reading
 
Lyssna på podden som hjälper dig som arbetar inom privat sektor att få ut det mesta av din kollektivavtalade tjänstepension. Vad är ITP och vad är skillnaden mellan ITP1 och ITP2? Hur kan du ta ut din tjänstepension? Det är några av frågorna som besvaras av Erica Ropero, pensions- och försäkringsspecialist på Ledarna och Dan Wallberg, pensionsexper…
  continue reading
 
Lyssna på den första podden i Ledarnas specialserie om pension för chefer. Detta avsnitt handlar om den pension du får genom att betala skatt på arbetsinkomster – den allmänna pensionen. Vilka inkomster ger dig allmän pension och hur påverkas din pension om du har en hög lön i dag? När kan du börja ta ut den allmänna pensionen? Agneta Claesson, inf…
  continue reading
 
Det är inte alltid lätt att veta på vilket sätt du som chef ska hantera en konflikt. Här berättar Thomas Jordan, universitetslektor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap på Göteborgs Universitet, om tre olika angreppssätt: dialogansatsen, principansatsen och maktansatsen. Han beskriver också dess för- och nackdelar och i vilka situati…
  continue reading
 
Vi refererar ofta till dem, de mänskliga rättigheterna, men hur kan jag som chef respektera dessa i den dagliga verksamheten? Hans Ingvar Roth, professor i mänskliga rättigheter vid Stockholms Universitet berättar om dina skyldigheter att som chef respektera de mänskliga rättigheterna i din vardag. Att skydda och respektera de mänskliga rättigheter…
  continue reading
 
Med utgångspunkt från många konkreta och vardagsnära exempel visar Christina Franzén och Pär Lärkeryd på hur arbetet med jämställdhet både utvecklar och förbättrar affärer och bidrar till en bättre arbetsmiljö oavsett vilken verksamhet det handlar om.Christina Franzén är VD för Näringslivets Ledarskapsakademi, en av författarna till boken Genusmedv…
  continue reading
 
Poddcast som visar på möjligheterna med mångfald i din organisation. I ett samtal med personer som alla på olika sätt har lång erfarenhet av funktionsnedsättning i arbetslivet, reder vi ut begreppen och ger tips om hur du som chef kan gå från ord till handling i arbetet för mångfald. Se även frukostseminarium i samma ämne: https://www.ledarna.se/pl…
  continue reading
 
Har du nån gång funderat på hur din organisation ser ut egentligen? Stämmer verkligen det där organisationsschemat som du fick när du började arbeta? Och alla uppdragsbeskrivningar, policys och riktlinjer - är det de som formar den praktiska verksamheten? Eller finns det något annat som styr och påverkar vad som sker på dagarna? Vi pratar om organi…
  continue reading
 
Syftet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2015:4, om organisatorisk och social arbetsmiljö, är att främja en god arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i arbetsmiljön. Ledarnas tidigare förbundsjurist Viktoria Lundqvist förklarar vad det innebär för dig som chef. Podden spelades in när fö…
  continue reading
 
Den fjärde podden i Ledarnas serie om arbetsrätt tar upp reglerna kring olika anställningsformer. Ett anställningsavtal som reglerarar vilka villkor som gäller kanske kan verka som en självklarhet – men är tyvärr något som långt ifrån alla har idag. Här svarar Viktoria Lundqvist, dåvarande förbundsjurist på Ledarna, på frågor om anställningsformer …
  continue reading
 
Vad är skillnaden mellan uppsägning på grund av personliga skäl och avskedande? I denna podd ger Ledarnas dåvarande förbundsjurist Viktoria Lundqvist svar om vad som skiljer de här arbetsrättsliga åtgärderna åt och hur processen kring en uppsägning av personliga skäl eller ett avskedande ser ut.Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Ef…
  continue reading
 
Som medlem i Ledarna kan du göra Rebus ledarprofil på ledarna.se/ledarprofil. Verktyget ger dig bättre självkännedom och hjälper dig att sätta rätt ord på ditt ledarskap. Efter att ha fyllt i ett frågebatteri får du ut en personbeskrivning som beskriver din ledarstil. Här får du hjälp av Nils Hallén, ledarskapskonsult och författare att tolka din p…
  continue reading
 
Skillnaderna mellan att vara medarbetare och chef är flera. Här lyfter Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna, några av dessa och ger tips om hur du som chef kan agera och förhålla dig till nya krav och förväntningar från delvis nya intressenter. Hon beskriver innebörden av din dubbla roll som chef – det som ibland benämns hamburgereffekten. Hos…
  continue reading
 
Vad gäller vid uppsägning på grund av arbetsbrist? Hur hanterar du omplaceringar? I den första podden i Ledarnas serie om arbetsrätt svarar Viktoria Lundqvist, dåvarande förbundsjurist, på vanliga frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Ledarna arbetar med arbetsrätt ur flera perspektiv. Eftersom vi endast företräder chefer i frågor som …
  continue reading
 
Hur kan du som chef utveckla din verksamhet i vardagen? I den här podden får du konkreta tips av Pontus Wadström, författare till boken "Strategi är ett verb" och AnnCharlotte Bretan, tidigare ledarskapsutvecklare på Ledarna. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.Kirjoittanut Ledarskap för chefer
  continue reading
 
Hur kan du som chef jobba för att skapa en inkluderande organisation där du drar nytta av fördelarna med mångfald? I podden samtalar Gabriella Fägerlind från ImplementDiversity och Malin Rogström, dåvarande Global manager Culture and Change på Sandvik med Ledarnas dåvarande jämställdhetsexpert Ellen Landberg om vad inkludering är och hur det kan sk…
  continue reading
 
Lyssna till Eliza Kücükaslan, Framtidens kvinnliga ledare 2014, och Peter Grönberg, Årets ledarutvecklare 2014, i ett samtal om det framgångsrika ledarskapet i vardagen som i den andra delen tar upp öppenhet och ansvar.Vilka kompetenser kräver dagens och framtidens ledarskap?Hur lyckas du vara en bra chef och leverera goda resultat i dagenssnabbrör…
  continue reading
 
Lyssna till Eliza Kücükaslan, Framtidens kvinnliga ledare 2014, och Peter Grönberg, Årets ledarutvecklare 2014, i ett samtal om det framgångsrika ledarskapet i vardagen som kretsar kring mod, kärlek, öppenhet och ansvar.Vilka kompetenser kräver dagens och framtidens ledarskap?Hur lyckas du vara en bra chef och leverera goda resultat i dagenssnabbrö…
  continue reading
 
Hur genomför du en lyckad rekryteringsintervju? I den här podden på temat Chefen som rekryterare får du tips från rekryteringskonsulten Nils Hallén i ett samtal med Ledarnas ledarskapsutvecklare och karriärexpert Jörgen Kihlgren. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.Kirjoittanut Ledarskap för chefer
  continue reading
 
Vilka frågor ställer du under rekryteringsintervjun? Här får du råd om hur du använder kompetensbaserad intervjuteknik av rekryteringskonsulten Gunilla Andersson i ett samtal med Ledarnas ledarskapsutvecklare och karriärexpert Jörgen Kihlgren. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
En pod som ökar din kunskap om hur du hanterar missbruk i samtal – och få mod att ta tag i misstänkta missbruksproblematik. Du får också tips om hur du undviker felaktig hantering ur ett arbetsrättsligt och etiskt perspektiv. Med Lotta Almgren, chefsrådgivare på Ledarna. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
En podcast om rekrytering med Jörgen Kihlgren, ledarskapsutvecklare och karriärexpert på Ledarna, Nils Hallén och Gunilla Andersson, som är specialister på rekrytering. I den här podden får du tips på hur kompetens kan definieras och vad du ska tänka på när du bygger en kravprofil. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
AnnCharlotte Bretan, dåvarande ledarskapsutvecklare på Ledarna, och Satu Andersson, vd, diskuterar lönesamtal. Hur skapar du motivation genom löneprocessen och hur lyckas du med lönesamtalet? Podden ingår i Ledarnas ledarskapsutbildning Ledarskapsresan. www.ledarna.se/ledarskapsresan Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Önskar du att dina medarbetare var mer motiverade? Behöver du kanske själv öka din motivation? I den här podden får du tips och inspiration från Anki Udd, ledarskapsutvecklare på Ledarna. Podden ingår i Ledarnas digitala kurser, läs mer på ledarna.se/kurser. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.…
  continue reading
 
Loading …

Pikakäyttöopas