show episodes
 
Artwork

1
Avainradio

Avainmedia Lähetysjärjestö ry

Unsubscribe
Unsubscribe
Viikoittain
 
Avainmedia Lähetysjärjestö ry tekee lähetystyötä useilla maailman puhutuimmista kielistä ja yhteistyötä eri kristillisten järjestöjen kanssa Suomessa ja ulkomailla.
  continue reading
 
Artwork

51
Valmistaudu Muutokseen - Roope Laukkonen

Avainmedia Lähetysjärjestö ry

Unsubscribe
Unsubscribe
Päivittäin+
 
Roope Laukkonen käsittelee 10 -osaisessa Valmistaudu Muutokseen -sarjassa länsimaisen Kristillisyyden muutoksia viimeisten 150 vuoden aikana ja niiden vaikutuksia sekä seurakuntien rakenteisiin, ihmisten asenteisiin että Kristinuskon vaikutukseen yhteiskunnan keskellä. Sarjassa haastetaan katsojaa sekä näkemään suurempi kokonaiskuva ja sen mukana tuleva toivo, että omistamaan 100 vuoden näky yhteiskunnasta, jossa Jumalan Sanan periaatteet tuottavat kokonaisvaltaista siunausta koko luomakunnalle.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Kolmen vuoden projekti Thaimaan helluntaiseurakuntien kanssa on syksyllä tulossa päätökseen. Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa seurakuntia tekemään itsenäisesti mediatyötä mm:ssa striimaamaan omia jumalanpalveluksiaan. Työhön sytyttiin ja työn kautta jo moni on saanut löytää Jeesuksen. Hankkeen aikana ilmeni, että työn laajentamiselle on merkittäv…
  continue reading
 
Arabiankielisen satelliittikanavan Al Hayatin ohjelmantekijät asuvat eri puolilla maailmaa eivätkä kaikki ole koskaan tavanneet toisaan kasvotusten. Aivan kuin pitkään erossa olleet perheenjäsenet saivat vihdon nähdä toisensa ja jakaa työnsä iloja ja suruja, kun historiallinen kokoontuminen järjestettiin tänä keväänä Suomessa. Yhteyttä saadaan koke…
  continue reading
 
Lokakuun 7. päivänä tapahtuneen Hamas-terroristijärjestön tekemän iskun jälkeen Israel on jälleen noussut maailman polttopisteeksi. Millainen tilanne on nyt yhdeksän kuukauden jälkeen, miten Avainmedia on voinut tilanteessa auttaa ja mitä kuuluu messiaanisille seurakunnille? Näistä aiheista on keskustelemassa Israelista kotoisin oleva Avainmedian a…
  continue reading
 
2000-luvun alkuvuosina valmistui pyhäkoulunopettajien koulutuspaketti, Kyyhky, Kiinan kotiseurakuntaliikkeiden käyttöön. Suomalainen Pirkko Kauhanen oli yksi koulutusmateriaalin valmistaneista avainhenkilöistä. Tänään Kyyhky on käännetty jo 21:lle kielelle, viimeisimmäksi venäjäksi. Miten nykyisessä vaikeassa maailmantilanteessa venäjänkielinen kää…
  continue reading
 
Avainmedian tekemän kotimaantyön tarkoitus on tavoittaa suomalaisia evankeliumilla ja tukea eri tavoin seurakuntien evankelioivaa työtä. Suomalaisten tavoittamisen lisäksi fokuksessa ovat myös maahanmuuttajat. Heidän joukossaan on myös saavuttamattomien kansojen edustajia, joiden kautta on mahdollista tavoittaa myös näitä kansoja. Ohjelmassa vieraa…
  continue reading
 
Avainmedian tutkija, Mohammed Lamsiah, on tutkinut koraania vuodesta 2008 lähtien. Hänen aloittamansa tutkimustyö islamin historiasta hänen ollessaan vielä itse muslimi, muutti hänen elämänsä suunnan. Hän jätti islamin. Tutkimustyötä tekee tänään laaja tutkijoiden joukko ja todistusaineiston määrä koraanin alkuperästä ja siihen liittyvistä epäkohdi…
  continue reading
 
Roope Laukkonen kertoo lisää työstään nuorten parissa ja niistä haasteista, joita kuuliainen seurakunta-nuori kohtaa muuttaessaan esim. opiskelemaan uudelle paikkakunnalle. Hän myös haastaa meitä miettimään miten seurakunta voisi toimia yksilölle 100 vuoden näyn tarjoanaja ja ”laukaisu-alustana” kokonaisvaltaiseen Jumalan palvelemiseen maailman kes…
  continue reading
 
Tämän jakson teema vie meidät pohtimaan opetuslapseutumista, yhteyttä ja seurakuntaperheen voimaa ja potenttiaalia sillon, kun seurakunta kantaa 100 vuoden näkyä ja vastuuta seuraavien sukupolvien hyvinvoinnista, arvoista ja tulevaisuudesta. Tässä jaksossa Roope Laukkonen haastaa meitä pohtimaan miten jokainen voi itse vaikuttaa omassa lähipiirissä…
  continue reading
 
Tässä jaksossa Roope Laukkonen avaa ajatuksiaan Opetuslapseutumisen tärkeydestä yksilön henkilökohtaiseen kasvuun, seurakunnan vaikutusalaan ja kestävän muutoksen saavuttamiseen yhteiskunnan rakenteissa. Hän haastaa meitä pohtimaan omaa suhtautumistaan opetuslapseutumiseen ja toteaa rohkeasti: ”Opetuslapseutuminen ei ole koulu tai jokin ajanjakso, …
  continue reading
 
Tämän jakson aikana Roope Laukkonen kertoo omasta kasvutarinastaan, jonka aikana hänen silmänsä avattiin näkemään nuori sukupolvi uusin silmän, täysin erilaisena, mutta luotuina palvelemaan Jumalaa tässä ajassa ja muuttamaan maailma. Hän myös haastaa katsojaa ymmärtämään eri sukupolvien erilaisuus ja siitä seuraavat haasteet, mutta myös erilaisuude…
  continue reading
 
Roope Laukkonen vie meidät kohtamaan viimeisen 150 vuoden muutosten seuraukset omaan henkilökohtaiseen uskoon, näkyyn ja hengelliseen kypsyyteen. Samalla hän haastaa jokaista näkemään omat lahjat, kyvyt, ideat, verkostot ja resurssit Jumalalta saatuina lahjoina, jotka on tarkoitettu Jumalan Valtakunnan rakentamiseksi ja ympärillämme olevan yhteisku…
  continue reading
 
Roope Laukkonen ohjaa meidät näkemään sen toivon ja suunnitelman, joka Jumalalla on aina ollut ja joka tulee esille Hänen Sanassaan. Jaksossa kuuntelijaa herätellään myös lukemaan ja ymmärtämään Raamattua kokonaisvaltaisesti ja uskaltamaan myös pohtia Jumalan Kymmenen Käskyn vaikutusta meidän ajassamme ja elämässämme.…
  continue reading
 
Roope Laukkonen käy läpi viimeisen 150 vuoden aikana tapahtunutta kehityskulkua, jonka seurauksena länsimaisen seurakunta keskittyi yhä enemmän ”Sielujen voittamisen” -evankeliumiin. Tämän seurauksena Kristillinen seurakunta on menettänyt kosketuksensa ympäröivään yhteiskuntaan ja siinä samalla sadan vuoden näyn yhteiskunnasta, joka heijastaa Jumal…
  continue reading
 
Roope Laukkonen piirtää vahvaa kuvaa Jumalan Sanan vaikutuksesta länsimaiseen yhteiskuntaan vuosisatojen saatteessa, mutta avaa myös historiassa tapahtuneiden muutosten vaikutusta nykypäivän Kristillisyyteen ja seurakunnan auktoriteettiin yhteiskunnan keskellä. Kokonaisvaltainen näkökyky valaa uskoa Raamatun muuttavasta voimasta myös meidän ajassam…
  continue reading
 
Valmistaudu Muutokseen -sarjan ensimmäinen osa, jossa tutustutaan Roope Laukkosen tarinaan ja työhön, sekä kuullaan hänen kasvuprosessistaan. Tässä jaksossa Roope herättää kysymyksiä ja haastaa pohtimaan Kristinuskon vaikutusta yhteiskuntaan ympärillämme.Kirjoittanut Avainmedia Lähetysjärjestö ry
  continue reading
 
Arabiankielisen satelliittikanavan Al Hayatin ohjelmien juontajat tavoittavat tuhansia katsojia joka viikko. Sanoma Kristuksesta välittyy ainutlaatuisella tavalla jokaisen persoonan kautta koskettaen eri kohderyhmiä. Ilman koko sydämestään työtä tekeviä ohjelmantekijöitä ei olisi koko kanavaa, joka on olemassaolonsa aikana muuttanut koko arabiankie…
  continue reading
 
Jo viiden vuoden ajan Avainmedian perustama sivusto tuleuskoon.fi on saanut kertoa suomalaisille mitä tarkoittaa uskoon tuleminen ja miten se tapahtuu. Sivustolla oleva ”askeleet Jumalan luo”-toiminto löytyy myös jo monen seurakunnan omilta nettisivuilta. Avainmedian kotimaantyön koordinaattori Janne Maunumäki kertoo ohjelmassa tarkemmin sivuston s…
  continue reading
 
Ylistäkää!: ”Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt.”(Ps 103:1-2) Miksi me ylistämme? Millainen on ylistävä sydän? Miksi ylistys ja palvonta on tärkeää? Muunmuassa näihin kysymyksiin pureudumme tämän sarjan aikana.…
  continue reading
 
Ylistäkää!: ”Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on tehnyt.”(Ps 103:1-2) Miksi me ylistämme? Millainen on ylistävä sydän? Miksi ylistys ja palvonta on tärkeää? Muunmuassa näihin kysymyksiin pureudumme tämän sarjan aikana.…
  continue reading
 
Avainmedia on tehnyt työtä Turkissa muun muassa turkinkielisen Kanal Hayatin kanssa sekä enenevässä määrin viime vuosina arabiankielisten siirtolaisseurakuntien kanssa. Kiinnostus evankeliumia ja kristinuskoa kohtaan tuntuu olevan suurempaa kuin koskaan aikaisemmin. Uusia seurakuntia syntyy, mutta haasteena on saada vaikeassa taloustilanteessa past…
  continue reading
 
Avainmedia on tehnyt juutalaistyötä Israelin lisäksi myös Venäjällä, Ukrainassa ja Kirgisiassa kirjallisuustyön kautta jo 1990-luvulta lähtien. Miten juutalaisia on tämän työn kautta voitu tavoittaa ja millaiselta työ näyttää tänään? Näihin kysymyksiin ohjelmassa vastaa Avainmedian kielenkääntäjä ja idäntyön asiantuntija Heikki Jäntti.…
  continue reading
 
Uskoon tulleita entisiä muslimeja lasketaan maailmanlaajuisesti jo miljoonissa vaikka lähes jokainen heistä joutuu kohtaamaan jonkinlaisia ongelmia, hylkäämistä tai vainoa uskonsa tähden. Moni on joutunut maksamaan uskostaan myös hengellään. Yhteyden löytyminen toisiin uskoviin on ensiarvoisen tärkeää. Yhteyttä luomaan on perustettu ruohonjuuritaso…
  continue reading
 
Kiinan kotiseurakuntaliike on kasvanut räjähdysmäisesti kaikista valtion rajoitusyrityksistä ja vainoista huolimatta ja kasvu jatkuu yhä. Jo nyt uskovia kristittyjä on reilusti enemmän kuin jäseniä kommunistisessa puolueessa. Mikä jatkuvan kasvun salaisuus on ja mitä me lännen kristityt voisimme kiinan veljiltä ja sisarilta oppia? Ohjelmassa on vie…
  continue reading
 
Loading …

Pikakäyttöopas