Indra julkinen
[search 0]
Lisää
Download the App!
show episodes
 
===="Tembung saka Cahya", "Kabar Gembira Kanggo Kabeh Wong", "Swara Injil" - Ing Basa Jawa (Yogya, Banyumas, Indramayu, Kromo Madyo, Ngoko Surabaya,, Cirebon) ==== ===="Words of Light", "Good News for All th People", "Sounds of Gospel" - in Jawa Language - Yogya, Banyumas, Indramayu, Kromo Madyo, Ngoko Surabaya,, Cirebon ====
  continue reading
 
Artwork

1
Lukas Indra

Lukas Indra Prasetio Nugroho

Unsubscribe
Unsubscribe
Päivittäin+
 
Teladan Keluarga Kudus Nazaret (Wawancara dengan Frater Emmanuel Aji) Cover art photo provided by Matt Power on Unsplash: https://unsplash.com/@thisispower
  continue reading
 
Artwork

1
Udo Indra Podcast

Udo Indra Podcast

Unsubscribe
Unsubscribe
Kuukausittain
 
A channel to chanell my needs of chanelling. If you ever need of chanelling, well... You can always listen to my channel. Cover art photo provided by Efe Kurnaz on Unsplash: https://unsplash.com/@efekurnaz
  continue reading
 
A little bit about myself, saya adalah seorang Sales dengan pengalaman lebih dr 1 dekade dengan berbagai pencapaian dan management position. I believe in hard work and making my own destiny. I’m surely a Proud Sales. Podcast ini merupakan review dan key take away dr Podcast yg saya suka, sekaligus menjadi catatan dalam bentuk audio dari semua podcast tersebut. And yes this is an Indonesian Podcast
  continue reading
 
Loading …
show series
 
"Thank you Lord Jesus" - Javanese Christian Song.mp4 // 1 KORINTA 15 - Bab wungune Sang Kristus - 15:1-11 1Para sadulur, ing saikine aku arep ngelingake bab Injil kang wus dakwartakake marang kowe, kang iya wus padha koktampani, lan uga kokantepi. 2Iya Injil iku kang dadi margane kowe padha kapitulungan rahayu, anggere kowe padha mantep anggonmu ng…
  continue reading
 
Javanese - "The Two Roads".mp3 // YOKANAN 1 - Sang Sabda kang manjalma 1:1-18 1Ing kala purwa Sang Sabda iku ana, dene Sang Sabda iku nunggil karo Gusti Allah sarta Sang Sabda iku Gusti Allah. 2Wiwitane Panjenengane iku nunggil karo Gusti Allah. 3Samubarang kabeh dumadine dening Sang Sabda, lan samubarang kang dumadi ora ana sawiji-wijia kang ora d…
  continue reading
 
Basa Jawa - "Heart of Man".mp4 // 1 KORINTA 13 - Bab katresnan - 13:1-13 1Sanadyan aku bisa ngucapake sarupaning basane manungsa lan malaekat, nanging yen sepi ing katresnan, aku padha bae kaya gong kang ngumandhang utawa bendhe kang ngangkang. 2Sanadyan aku kadunungana peparing bisa medhar wangsit, lan sumurup ing sakehe kawruh, lan sanadyan aku d…
  continue reading
 
Cover Song by Holifield Marak.mp4 // Abdining Yehuwah kang nandhang sangsara 52:13–53:12 13Lah AbdiningSun bakal oleh gawe, bakal kaluhurake, kaalembana lan kamulyakake. 14Kayadene anggone wong akeh bakal padha dheleg-dheleg. nyumurupi Panjenengane – amarga saka bangeting rusake pasemone, nganti ora kaya manungsa maneh, lan katon ora kaya anaking m…
  continue reading
 
Loading …

Pikakäyttöopas