Italan julkinen
[search 0]
×
Parhaat löytämämme podcastit aiheesta Italan (päivitetty Elokuu 2020)
Parhaat löytämämme podcastit aiheesta Italan
Päivitetty Elokuu 2020
Liity miljooniin Player FM käyttäjiin tänään saadaksesi uutiset ja näkemykset milloin haluat, jopa kun olet offline-tilassa. Podcastaa fiksummin ilmaisen podcast sovelluksen kanssa, joka kieltäytyy kompromisseistä. Anna soida!
Liity maailman parhaaseen podcast-sovelluksen hallitaksesi suosikkiohjelmiasi online-tilassa ja toistaaksesi niitä offline-tilassa Android a iOS sovelluksillamme. Se on ilmaista ja helppoa!
More
show episodes
 
Suomalaiset virkamiehet, poliitikot, lobbarit ja muut asianosaiset kulkevat jatkuvasti Brysselissä ajamassa eturyhmiensä asioita ja seuraamassa, miten heille tärkeiden asioiden tilanne kehittyy. Brysselin koneessa kysytään, mitä asioita Euroopan unioni yrittää ajaa, mitä asioita ajavat Euroopan parlamentti, komissio, Euroopan neuvosto ja muut tahot. Mitä keinoja käytetään? Kuinka tehokkaasti ja miten EU toimii? Kenelle on tulossa säästöä, kenelle rahanmenoa? Toimittajana Maija Elonheimo. Tuo ...
 
Populistit haikailevat usein jotakin mennyttä parempaa aikaa, ja moni populistipoliitikko viittaa historiaan. Miten populistit käyttävät historiaa? Mikä rooli historialla on populismin taustalla? Millainen on eurooppalaisten populististen liikkeiden ja puolueiden oma lähihistoria? Eurooppalaista populismia ja historiaa -sarjassa näihin kysymyksiin etsitään vastauksia suomalaisilta populismin- ja historiantutkijoilta. Kolmiosaisessa sarjassa lähdetään liikkeelle Britanniasta, missä historia o ...
 
Loading …
show series
 
Miksi EU:n elvytyspaketti tehtiin ja onko mahdollista, että jos ihmisten taloudellinen tilanne lähivuosina heikkenee paljon, niin heidän ärtymyksensä kohdistuu EU:hun ja se heikentää EU:n asemaa ja saattaa johtaa jopa EU:n hajoamiseen?Lisääntyykö integraatio EU:ssa ja onko mahdollista, että EU on saamassa jossain vaiheessa oikeuden verottaa kansala…
 
Kannattaako Suomen osallistua nyt suunniteltuun 750 miljardin koronan talousvaikutuksia lieventämään suunniteltuun EU:n elvytysvälineeseen? Mitä muita yhteisvastuita Suomella tällä hetkellä on EU:ssa? Mitä maita nyt suunnitteilla oleva koronan talousvaikutuksia korjaava elvytysväline hyödyttää ja mitä maita ei? Onko tässä elvytysvälineessä kyse vai…
 
Afrikan unionin sisällä Afrikan kaikki maat on sopineet yhteisestä Afrikan mantereen vapaakauppa-alueesta. Mutta voiko EU:n ja Afrikan välinen vapaakauppa-alue joskus toteutua ja mitä se käytännössä tarkoittaisiJa minkälaisia asioita EU voi tukea kehitysapurahoilla? Onko EU:lla mitään tavoitetta siitä, milloin Afrikan maiden tukeminen kehitysapurah…
 
Mitä seurauksia Afrikalle on ollut eurooppalaisten harjoittamalla afrikkalaisten orjien kaupalla ja ja mikä osuus afrikkalaisilla on ollut orjakaupan organisoimisessa?Ja mitä seurauksia Afrikalle on siitä, että se lähes kokonaan 1800-luvun lopulla jaettiin Euroopan maiden siirtomaaksi? Ja kun miksi siirtomaiden pito Afrikassa ei lopulta ollut Euroo…
 
Uudessa Aatoksia ohjelmistobisneksestä -podcastissa pohditaan, miten poikkeusolot ovat vaikuttaneet ohjelmistobisnekseen. Markku Haukijärvi ja Risto Pitkänen pohtivat uusimmassa Atostekin podcast-jaksossa sitä, miten IT-bisnes on muuttunut COVID-19 -pandemian myötä ja etätyöstä on tullut uusi normaali. Kun maaliskuussa Suomi siirtyi etätöihin, vink…
 
Miksi muutokset puoluekentässä vaikeuttavat maiden päätöksentekoa EU-asioissa? Miten todennäköisesti puolueiden kannatus kehittyy lähiaikoina? Mihin suuntaan on kehittymässä tulevaisuuden talouspolitiikka? Ja tulemmeko todennäköisesti jatkossa näkemään lisää EU-maiden välistä keskinäistä taloudellista tukea? Haastateltavana on väitöskirjatutkija Jo…
 
Miksi Italia ei halua nostaa veroja, vaikka maa on isoissa taloudellisissa vaikeuksissa? Miten Italiassa suhtaudutaan siihen, että sitä köyhemmät maat auttavat sitä EU:n tuen kautta koronan taloudellisten ongelmien selättämisessä?Ja minkälaiset näkymät ja odotukset italialaisilla nyt ovat maansa tulevaisuuden suhteen?Haastateltavana on tietokirjail…
 
Miten EU:n hankalaa taloustilannetta kannattaisi hoitaa? Ja jos koronasta eniten kärsineille maille annetaan tukea, pitäisikö tuen olla ehdollista ja olisiko järkevää, että tuen anto perustuisi osin vapaaehtoisuuteen. Ja olisiko nyt syytä kasvattaa EU:n budjettia? Ja onko tässä taloustilanteessa, jota nyt yritetään korjata kysymys koronasta vai jos…
 
Minkälaisia EU-maiden yhteisiä rahallisia tukia on parhaillaan suunnitteilla koronasta taloudellisesti kärsineiden maiden auttamiseksi? Ja miten isosti ne ovat painottuneet tukiin, joita ei tarvitse maksaa takaisin. Miltä vaikuttaa nyt EU:n metsäpolitiikka ja rakennepolitiikka? Ja kannattiko euroon aikoinaan liittyä? Haastateltavana on europarlamen…
 
Miten koronatilanne on vaikuttanut Kiinan ja EU:n suhteisiin? Ja mikä on nyt taloustilanne Kiinassa?Ja kun Euroopan ja Kiinan välinen kauppa on 30-40 vuodessa kasvanut yli 250-kertaiseksi, niin mikä on kyseisen kaupan tilanne nytJa miten Kiinassa on nykyiselle presidentille Xi Jinpingille kerääntynyt niin paljon valtaa, että sellaista vallan keskit…
 
Vaikka nyt vallitsee iso epävarmuus talouden tulevaisuuden suhteen niin mitä todennäköisiä kehitysvaihtoehtoja talouden suhteen voi olla edessä?Mitä kuuluu EU:n pankkisektorille? Ja kuka maksaa viime kädessä sen 100 000 euroon asti taatun korvauksen tallettajalle hänen siinä tapauksessa menetetyistä säästöistään, jos joku eurooppalainen pankki mene…
 
Tänään Brysselin koneessa puhutaan EU-politiikan paineista nykytilanteessa ja siitä minkälaiset asiat EU:ssa ovat muuttuneet kriisin myötä.Ja siitä miten jäsenmaiden väliset suhteet ovat kehittyneet?Miten koronasta rajusti kärsinyt Italia suhtautuu tässä tilanteessa EU:hun? Mitä suunnitelmia on nyt taloudellisissa vaikeuksissa olevien maiden tukemi…
 
Minkälainen ja miten pitkä lama meillä on mahdollisesti edessä ja miten keskuspankkien toimet siihen liittyvät? Mikä mahtaa olla euron kohtalo? Kannattaako eurovaltioiden tukea toisiaan? Ja miten keskeistä on nyt pitää huolta ruokaomavaraisuudesta. Haastateltavana on GnS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuo…
 
Mikä on korona-tilanne Unkarissa.Miksi unkarilaiset antavat pääministeri Viktor Orbánin käyttää nyt paljon isompaa valtaa, kuin muiden EU-maiden kansalaiset sallivat päämiehilleen?Miten pontevasti EU:ssa eri toimijat ovat yrittäneet vaikuttaa Unkarin oikeusvaltiotilanteeseen?Ja miten paljon Unkarin historiasta voi etsiä selityksiä sille, miten unka…
 
Miten valtiot ja ihmiset ovat suhtautuneet erilaisiin isoihin vaarallisiin epidemioihin ja miten korona-epidemia todennäköisesti tulleet vaikuttamaan poliittiseen ilmapiiriin EU:n alueella? Miksi isot vaaralliset tartuntataudit yleensä nostavat sen hetkisten johtajien suosiota ja minkälaiset poliittiset aatteet lisäävät suosiotaan niiden aikana?Haa…
 
Miksi juuri nyt olisi järkevää panostaa runsaasti lisää rahaa terveydenhoitoon ja korona-tilanteen hoitoon? Mitä lisärahalla vielä voitaisiin tehdä?Ja olisiko tulevaisuudessa EU-maissa ja siis myös Suomessa syytä valmistautua uusiin äkillisiin isoihin epidemioihin niin että sairaaloissa olisi olemassa valmius hoitaa ne asianmukaisesti ja nopeammin?…
 
Miten selkeää se on kuka käyttää valtaa EU:ssa? Miten komissio käyttää valtaa ja miten mihin perustuu se, että komissio voi toisinaan määrätä sanktioita eli yleensä jotain maksatuksia rangaistuksena maille, jotka eivät noudata sen tahtoa? Miten hankalaa EU:lle on valvoa oikeusvaltioperiaatetta?Ja minkälainen on komission Rakenneuudistusten tukiohje…
 
Minkälaisia uusia ratkaisuja on mahdollisesti tulossa vähäpäästöisemmän energiantuotannon lisäämiseksi? Miten suuri urakka komission ilmastotavoite on energiantuotannon suhteen? Ja miten isosti EU voi luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä, jos niiden kaupalla on vaikutusta lähialueiden vakauteen?Haastateltavana on professori Peter Lund Aalto-…
 
Miksi vanhat eurooppalaiset puolueet ovat menettämässä vaikutusvaltaansa ja miksi myös vanhat poliittiset kysymykset ovat menettämässä merkitystään? Ja onko se logiikka, jolla äänestäjät valitsevat puolueitaan osin muuttunut? Ja mikä merkitys tällä kaikella on eurooppalaiseen päätöksentekoon? Haastateltavana on valtio-opin professori Tapio Raunio T…
 
Miten USA käyttää yllättävän isoa taloudellista valtaa EU-alueella määrittääkseen EU-alueen yritysten toimintaa USA:n politiikalle myönteiseksi? Kuinka paljon EKP:n edellistä pääjohtajaa Draghia loppujen lopuksi on syytä juhlia hänen saavutuksistaan, kun hän kuitenkaan ei onnistunut toteuttamaan EKP:n inflaatiotavoitetta, jonka saavuttaminen sentää…
 
Puolassa on neljänneksi eniten kansalaisia kaikista EU:n jäsenmaista, mutta miltä vaikuttaa poliittinen tilanne Puolassa nyt? Miten Puola käytännössä rikkoo oikeusvaltioperiaatteita? Ovatko puolalaiset lopultakaan niin hartaita katolilaisia? Miltä vaikuttaa tilanne ensi toukokuun presidentin vaaleissa? Ja miksi historia on Puolalle niin tärkeää?Haa…
 
Komission julkaisemassa Green Deal –ohjelmassa suunnitellaan sitä, miten eri politiikan aloilla on syytä toimia, että olemme ilmastoneutraaleja uoteen 2050 mennessä. Komission mukaan tämä on sen tärkein aloitekokonaisuus. Odotettavissa on iso määrä kokouksia asian tiimoilta, kun kaikista tulevista käytännön toimista aletaan sopia. Mistä asioista as…
 
Miksi EU:n alueella juutalaisvastaisuus on nousussa ja mitkä eri ihmisryhmät EU:ssa ovat olleet juutalaisvastaisia ja miksi? Ja missä EU-maissa juutalaisvastaisuus on voimakkainta? Miksi antisemitismin historia Euroopassa on niin pitkä ja miten se heijastuu nykypäivään? Ja miten tähän liittyy Israelin harjoittama politiikka? Haastateltavana on ylei…
 
Minkälainen iso poliittinen kuohunta on nyt parhaillaan menossa Tšekissä?Tšekin tasavaltahan oli reilun 40 vuoden ajan kommunistisen hallinnon alla silloin osana Tšekkoslovakiaa vuoteen 1989 asti, jolloin ”Samettivallankumous” lopetti kommunistisen yksinvallan maassa. Siinä välillä oli myös vuonna 1968 Prahan kevät, jolloin maassa yritettiin saada …
 
Miksi USA on lisännyt rahoitustaan Euroopan puolustushankkeisiin, vaikka presidentti Trump on puhunut julkisuudessa kyseisen rahoituksen supistamisesta? Minkälaisia puolustuspoliittisia ideologioista EU:n alueella on olemassa ja miten eri valtiot ovat liittoutuneet niiden suhteen? Ja minkälainen on EU:n sotilaallinen suorituskyky eri turvallisuus- …
 
Mitkä ovat nyt tunnelmat, kun Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi on ohi?EU:n seuraava seitsemänvuotinen budjetti ei ole lyöty lukkoon, mutta mitä siitä tiedetään? Minkälaiseen jäsenmaan oikeusvaltioperiaatteen loukkaamiseen EU voisi puuttua siten, että siitä olisi jäsenmaalle jotain taloudellisia menetyksiä? Mitä kuuluu EU:n laajenemispol…
 
Miten nationalismi ilmenee EU:ssa eri maissa. Entä minkälaista on Ranskan nationalismi ja EU-politiikka, miten se poikkeaa muiden maiden nationalismeista ja EU-politiikoista. Ja miten Ranskan poliittiset näkemykset vaikuttavat koko EU:n politiikan suuntaan?Haastateltavana on valtio-opin professori Niilo Kauppi Jyväskylän yliopistosta ja toimittajan…
 
EU:n uusi komissio astuu virkaansa lähiaikoina ja samalla vanha komissio väistyy virastaan.Mutta mitä sai aikaan tämä vanha Junckerin komissio ja minkälaisten haasteiden edessä on ja mitä todennäköisesti yrittää saada aikaan uusi komissio, jonka puheenjohtaja on Ursula von der Leyen. Entä mitä nyt puhutaan komission harjoittamasta jäsenmaiden talou…
 
Miten isoa on EU:n harjoittama asekauppa ja minkälaisille maille EU-maat eivät saa myydä aseita? Miksi kuitenkin jotkut EU-maat myyvät aseita maille, joiden kanssa toiset EU-maat eivät pidä sopivana käydä asekauppaa? Ja miksi vanhoja asevientisopimuksia niin harvoin puretaan, vaikka saman maan kanssa uusia sopimuksia ei tehtäisikään? Mikä on EU:n a…
 
Miksi Suomessa on 121 500 avointa työpaikkaa ja 226 000 työtöntä työnhakijaa? Miksi työ ei löydä tekijäänsä? Onko syynä kelvoton koulutus, tympeät työnantajat vai kankeat kannustimet? Miten treffit työmarkkinoilla saataisiin onnistumaan? Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta EVA Virkku -tilaisuudessa (16.11.2019) keskustelevat työministeri Timo Hara…
 
Miksi Suomessa on 121 500 avointa työpaikkaa ja 226 000 työtöntä työnhakijaa? Miksi työ ei löydä tekijäänsä? Onko syynä kelvoton koulutus, tympeät työnantajat vai kankeat kannustimet? Miten treffit työmarkkinoilla saataisiin onnistumaan? Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmasta EVA Virkku -tilaisuudessa (16.11.2019) keskustelevat työministeri Timo Hara…
 
Missä kunnossa on Saksan talous. Alkavatko jo näkyä paremmat ajat? Ja missä kunnossa on Saksan Deutsche Bank. Minkälainen tilanne Saksassa on nyt sisäpoliittisesti ja miltä vaikuttaa Saksan energiapolitiikka ja maahanmuuttotilanne ja Saksan ja Suomen välinen kauppa. Entä mitä Saksa haluaa EU:lta. Haastateltavana on Saksalais-Suomalaisen Kauppakamar…
 
Vanhat valtapuolueet monissa EU-maissa ja EU–parlamentissa ovat heikentyneet ja uudet puolueet ovat nousussa tai nousseet. Samalla totutut poliittiset liittoumat ja voimasuhteet ovat muuttuneet ja se on heijastunut myös paitsi EU-parlamentin, myös neuvoston, komission ja EKP:n toimintakykyyn. Mutta miltä näiden instituutioiden toiminta vaikuttaa pa…
 
Miksi ja miten Kataloniassa on yritetty itsenäistyä jo vuosisatoja ja miksi Espanja ei sitä itsenäistymistä halua? Minkä vuoksi Katalonian on niin vaikeaa saada itsenäistymiselleen tukea EU:lta tai muista EU-maista? Haastateltavana on emeritusprofessori Jukka Havu Tampereen yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo.Ohjelmasta voi keskustella …
 
Mitä asioita sovitaan brexitin erosopimuksessa ja mitä asioita jää sovittavaksi EU:n ja Britannian välisiin kauppaneuvotteluihin, jotka alkavat sen jälkeen kun erosopimus on tehty. Ja mitkä ovat niitä isoimpia kiistoja joita kauppaneuvotteluissa on todennäköisesti odotettavissa. Ja miksi tavallisen kansalaisen kannalta on tärkeää hoitaa mahdolliset…
 
Miten Turkin hyökkäys Syyrian puolelle voi heijastua EU:hun? Turkin presidentti Erdoganin uhkaa lähettää EU:n tuella pitämät pakolaisensa EU:n puolelle mikäli EU arvostelee sitä, että Turkki on hyökännyt Syyrian puolelle. Miten EU ja eri jäsenmaat ovat tähän asti reagoineet tilanteeseen? Onko tämä vain väliaikainen kriisi vai heijastaako tämä tilan…
 
Miten EU sai alkunsa? Perustamisen aikaan Euroopassa haluttiin yhdentyä ja luoda pysyvä rauha. Samaan aikaan vaakakupissa painoivat taloudelliset seikat. 1950-luvulla syntyi hiili- ja teräsyhteisö (EHTY), jonka perustajamaat allekirjoittivat myös Rooman sopimuksen. Syntyi Euroopan talousalue, ETY. 50-lukua hallitsi myös kylmä sota. EU:n alkuaikoina…
 
Googlen, Facebookin, Applen ja Amazonin kaltaisilla teknojäteillä on rahaa ja valtaa, ja mahdollisuus vaikuttaa kaikkien elämään. Onko ratkaisu lyödä mammutit halki, poikki ja pinoon? Miksi teknojättien pilkkomisesta puhutaan? Niiden palvelut eivät ole sikamaisen kalliita – päinvastoin ne ovat pitkälti ilmaisia. Siis mitä vikaa teknojäteissä on? Ja…
 
Googlen, Facebookin, Applen ja Amazonin kaltaisilla teknojäteillä on rahaa ja valtaa, ja mahdollisuus vaikuttaa kaikkien elämään. Onko ratkaisu lyödä mammutit halki, poikki ja pinoon? Miksi teknojättien pilkkomisesta puhutaan? Niiden palvelut eivät ole sikamaisen kalliita – päinvastoin ne ovat pitkälti ilmaisia. Siis mitä vikaa teknojäteissä on? Ja…
 
Miten pahasti mahdollinen jonkunlainen tuleva taantuma, eri maiden kasvanut halu suojata omia markkinoitaan ja isot ongelmat maailman kauppajärjestössä uhkaavat EU:n maailmanlaajuista kauppaa?Ja saadaanko nyt viimein allekirjoitetuksi EU:n Mercosurmaiden eli Brasilian Argentiinan Uruguayn ja Paraguayn välille jo 20 vuotta tekeillä ollut maailman su…
 
Voisiko Mercosur-kauppasopimuksen avulla vaikuttaa parempaan työntekijöiden oikeuksien toteutumiseen Argentiinassa, Brasiliassa, Paraguayssa ja Uruguayssa tai torjua Brasilian metsien polttamista? Ja mikä on EU:ssakin nyt paljon puhuttanut käsite yritysvastuu? Miten paljon ja millaisia paikallisia ihmisiä ja ympäristöä suojaavia säännöksiä EU voisi…
 
Miten todennäköistä on että Irlannin saari yhdistyy lähiaikoina ja miten voisi ratketa brexittiin liittyvä Irlannin iso rajakysymys? Milloin katollisten määrä Pohjois-Irlannissa ohittaa protestanttien määrän ja mikä sen poliittinen vaikutus on? Miksi levottomuudet Irlannissa taas kiihtyisivät, jos Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välille muo…
 
Mihin suuntaan maatalous ja maatalouspolitiikka EU:ssa ovat muuttumassa seuraavan seitsenvuotiskauden aikana. Mitä voidaan ehkä olettaa uuden maatalouskomissaarin maatalouspolitiikasta?Millä erilaisilla tavoin ilmastonmuutoksen estäminen saattaa näkyä tulevaisuuden maataloudessa.Ja kun EU:n maatalouspolitiikkaa perustellaan usein sillä, että maatal…
 
Minkälaisia ovat Ranskan eliitin ja muun kansan väliset jännitteet ja miten tilanne on kehittymässä,Miksi keltaliivit ovat kaduilla ja minkälainen on ranskalainen perinne mennä kaduille osoittamaan mieltään. Minkälainen on Macronin suhtautuminen pakolaisiin ja maahanmuuttajiin ja millainen on hänen ajatuksensa kehittää ranskalaista islamia.Haastate…
 
Miten maailmantalouden tilanne heijastuu EU:n alueen talouteen?Mikä tulos USA:n presidentinvaaleissa voisi olla EU:n talouden kannalta hyvä.Entä jos Saksan talous yskii, niin miten nopeasti sen vaikutus leviää isosti muuhun EU:hun?Kannattaisiko Italian erota eurosta ja mitä seurauksia siitä olisi?Entä olisiko järjestäytymätön nopea Brexit EU:n talo…
 
Italian hallitus kaatui ja tulossa saattaa olla uudet vaalit.Miltä tilanne nyt vaikuttaa ja miltä on vaikuttanut oikeistolaisen Lega-puolueen johtaja, sisäministeri ja varapääministeri Matteo Salvinin politiikka. Entä miltä vaikuttaa Italian taloustilanne? Mitä Italia haluaa EU:lta ja mikä on oikeusvaltion tilanne Italiassa.Haastateltavana on tieto…
 
Yhdysvalloissa valitaan ensi vuoden marraskuussa uusi presidentti ja vaalien lopputulos vaikuttaa paljon myös moniin maihin Yhdysvaltojen ulkopuolella. Kuka on todennäköisimmin tulevien vaalien voittaja ja mikä on vaalien tuloksen vaikutus EU:hun. Ja minkälaista politiikkaa etenkin globaalisti USA:ssa eri puolueet ja eri ehdokkaat haluavat ajaa ja …
 
Millaisia eroja on Yhdysvaltain ja EU:n kulttuureissa ja politiikoissa ja minkälaisia kulttuurisia ja poliittisia vaikutteita Atlantin yli on liikkunut? Mitä Yhdysvalloissa etenkin ne ihmiset joiden juuret ovat Euroopassa ajattelevat nyt EU:n alueesta onko siellä konservatismi silloin muinaisen Euroopan ihailua vai jotain muuta. Ja miksi USA:ssakaa…
 
Loading …

Pikakäyttöopas

Tekijänoikeudet 2020 | Sivukartta | Tietosuojakäytäntö | Käyttöehdot
Google login Twitter login Classic login