Mikko Saari julkinen
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Kirjahetki kertoo luetuista kirjoista. Kirjahetken takana on Mikko Saari, niukasti vielä kolmikymppinen kirjojen ystävä, joka lukee laaja-alaisesti, mutta pääasiassa suomenkielistä kaunokirjallisuutta. Eniten Mikko on kotonaan spekulatiivisen fiktion parissa, mutta harhailee milloin missäkin.
 
Suomalaiset virkamiehet, poliitikot, lobbarit ja muut asianosaiset kulkevat jatkuvasti Brysselissä ajamassa eturyhmiensä asioita ja seuraamassa, miten heille tärkeiden asioiden tilanne kehittyy. Brysselin koneessa kysytään, mitä asioita Euroopan unioni yrittää ajaa, mitä asioita ajavat Euroopan parlamentti, komissio, Euroopan neuvosto ja muut tahot. Mitä keinoja käytetään? Kuinka tehokkaasti ja miten EU toimii? Kenelle on tulossa säästöä, kenelle rahanmenoa? Toimittajana Maija Elonheimo. Tuo ...
 
Loading …
show series
 
Mitkä ovat nykyiset ja todennäköisesti tulevaisuudessa isoimmat ongelmat brexitin neuvottelujen suhteen Britanniassa ja EU:ssa. Ja onko EU:n elvytysvälineen ja sen soveltamisen suhteen olemassa oikeudellisia ongelmia ja minkälainen on oikeusvaltioperiaatteen soveltamisen tilanne EU:ssa nyt.Haastateltavana on eurooppaoikeuden professori Jukka Snell …
 
Mikä vaikutus EU:lla on jäsenmaiden ja maaseutuihin. Ja miten kauan meni, ennekuin alettiin ottaa huomioon, että EU:n maatalouspolitiikka vaikuttaa myös EU:n maaseutuun. Ja kun maatalouspolitiikalla on haluttu saada aikaan yhä isompia maatiloja, niin miten se sopii yhteen sen kanssa, että osin EU:ssa tarkoitus on myös saada aikaan elävää maaseutua?…
 
Minkälaiset ovat nyt EU:n ja Venäjän suhteet, ja miten paljon näihin suhteisiin heijastuu vielä Neuvostoliiton hajoamisen ajat 90-luvulla?Mikä merkitys on valtionjohtajien henkilökohtaisilla maiden väliseen politiikkaan? Ja voidaanko sanoa, että valtioilla olisi tunteita? Ja jos on, niin miten ne vaikuttavat maiden ulkopolitiikkoihin?Mitä maita Ven…
 
Miksi Alankomaiden EU-politiikka on nyt niin tiukkaa, että hollantilaiset ja etenkin heidän pääministerinsä Mark Rutte tuntuvat olevan kaikkein kriittisimpiä EU:n elpymisrahaston ja jäsenmaiden keskinäisten maksatusten suhteen.Miksi Alankomaiden rooli ja käyttäytyminen EU:ssa on selvästi muuttunut viime aikoina?Ja minkälainen tilanne Alankomaissa n…
 
Miksi Ruotsi ei ole ottanut käyttöönsä euroa ja miten todennäköistä on, että se vielä joskus aikoo liittyä euromaiden joukkoon? Miksi Ruotsissa keskustelu EU-asioista ei ole kovin vilkasta? Miten Suomen ja Ruotsin suhtautuminen EU:hun on eronnut ja eroaa toisistaan, ja millaista keskustelua ennen Ruotsin liittymistä EU:hun vuonna 1995 liittymisestä…
 
Miksi ei EU:n elvytyspaketin vaikutuksista ole tehty kunnon laskelmia, vaikka periaatteessa tekniikat niiden laskelmien tekemiseen ovat olemassa? Ei komissiossa eikä Suomessakaan?Ja jos Suomi antaa rahaa Italialle, niin miten suuri tai pieni osa siitä mahdollisesti palautuu Suomeen suoraan italialaisina ostoina ja välillisesti vaikka Saksan kautta?…
 
Miten kauppapolitiikka on muuttumassa koronan myötä?Ja miten USA:n ja Kiinan väliset kiistat vaikuttavat EU:n talouteen?Kuinka ajatus hiilitulleista etenee ja miten iso urakka on saada digiverot EU-maiden käyttöön esim. yhdysvaltalaisilta digijäteilta kuten vaikka Googlelta ja Facebookilta. Näistä aiheista keskustelee ulkoministeriön kauppapolitiik…
 
Millainen EU:n tilanne on nyt demokratian kannalta. Onko EU ottamassa lisää valtaa jäsenmailta ja olisiko tämä voinut tapahtua, jos Britannia olisi vielä EU:n jäsen.Mitä kysymyksiä EU:n jäsenmailtaan keräämästä 750 mrd. elvytyspaketin suhteen on vielä auki? Ainakin se miten rahat käytännössä lopulta käytetään eri maissa ja mitkä tulevat olemaan pak…
 
Miten huolestuttavaa on ollut edetä EU:n elvytyspaketin kanssa tulkiten EU:n sääntöjen uudella tavalla? Ja mikäli EU-maiden velkoja tullaan jossain vaiheessa jossain määrin antamaan anteeksi, niin miten se käytännössä ehkä tehtäisiin? Ja onko eri jäsenmailla mahdollista kansallisesti saada aikaan vielä muutoksia elvytyspakettiin tai perääntyä koko …
 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju puhuu siitämiltä taloustilanne nyt näyttää Suomessa. EU:ssa ja globaalisti?Miksi hänen mukaansa EU:n elvytyspaketti ei taloudellisesti ole kovinkaan hyödyllinen. Ja miksi on pelättävissä, että elvytyspaketin rahat kuluvat turhuuteen ja miten elvytys EU-alueella tällaisessa tilante…
 
Miksi EU:n elvytyspaketti tehtiin ja onko mahdollista, että jos ihmisten taloudellinen tilanne lähivuosina heikkenee paljon, niin heidän ärtymyksensä kohdistuu EU:hun ja se heikentää EU:n asemaa ja saattaa johtaa jopa EU:n hajoamiseen?Lisääntyykö integraatio EU:ssa ja onko mahdollista, että EU on saamassa jossain vaiheessa oikeuden verottaa kansala…
 
Kannattaako Suomen osallistua nyt suunniteltuun 750 miljardin koronan talousvaikutuksia lieventämään suunniteltuun EU:n elvytysvälineeseen? Mitä muita yhteisvastuita Suomella tällä hetkellä on EU:ssa? Mitä maita nyt suunnitteilla oleva koronan talousvaikutuksia korjaava elvytysväline hyödyttää ja mitä maita ei? Onko tässä elvytysvälineessä kyse vai…
 
Afrikan unionin sisällä Afrikan kaikki maat on sopineet yhteisestä Afrikan mantereen vapaakauppa-alueesta. Mutta voiko EU:n ja Afrikan välinen vapaakauppa-alue joskus toteutua ja mitä se käytännössä tarkoittaisiJa minkälaisia asioita EU voi tukea kehitysapurahoilla? Onko EU:lla mitään tavoitetta siitä, milloin Afrikan maiden tukeminen kehitysapurah…
 
Mitä seurauksia Afrikalle on ollut eurooppalaisten harjoittamalla afrikkalaisten orjien kaupalla ja ja mikä osuus afrikkalaisilla on ollut orjakaupan organisoimisessa?Ja mitä seurauksia Afrikalle on siitä, että se lähes kokonaan 1800-luvun lopulla jaettiin Euroopan maiden siirtomaaksi? Ja kun miksi siirtomaiden pito Afrikassa ei lopulta ollut Euroo…
 
Miksi muutokset puoluekentässä vaikeuttavat maiden päätöksentekoa EU-asioissa? Miten todennäköisesti puolueiden kannatus kehittyy lähiaikoina? Mihin suuntaan on kehittymässä tulevaisuuden talouspolitiikka? Ja tulemmeko todennäköisesti jatkossa näkemään lisää EU-maiden välistä keskinäistä taloudellista tukea? Haastateltavana on väitöskirjatutkija Jo…
 
Miksi Italia ei halua nostaa veroja, vaikka maa on isoissa taloudellisissa vaikeuksissa? Miten Italiassa suhtaudutaan siihen, että sitä köyhemmät maat auttavat sitä EU:n tuen kautta koronan taloudellisten ongelmien selättämisessä?Ja minkälaiset näkymät ja odotukset italialaisilla nyt ovat maansa tulevaisuuden suhteen?Haastateltavana on tietokirjail…
 
Miten EU:n hankalaa taloustilannetta kannattaisi hoitaa? Ja jos koronasta eniten kärsineille maille annetaan tukea, pitäisikö tuen olla ehdollista ja olisiko järkevää, että tuen anto perustuisi osin vapaaehtoisuuteen. Ja olisiko nyt syytä kasvattaa EU:n budjettia? Ja onko tässä taloustilanteessa, jota nyt yritetään korjata kysymys koronasta vai jos…
 
Minkälaisia EU-maiden yhteisiä rahallisia tukia on parhaillaan suunnitteilla koronasta taloudellisesti kärsineiden maiden auttamiseksi? Ja miten isosti ne ovat painottuneet tukiin, joita ei tarvitse maksaa takaisin. Miltä vaikuttaa nyt EU:n metsäpolitiikka ja rakennepolitiikka? Ja kannattiko euroon aikoinaan liittyä? Haastateltavana on europarlamen…
 
Miten koronatilanne on vaikuttanut Kiinan ja EU:n suhteisiin? Ja mikä on nyt taloustilanne Kiinassa?Ja kun Euroopan ja Kiinan välinen kauppa on 30-40 vuodessa kasvanut yli 250-kertaiseksi, niin mikä on kyseisen kaupan tilanne nytJa miten Kiinassa on nykyiselle presidentille Xi Jinpingille kerääntynyt niin paljon valtaa, että sellaista vallan keskit…
 
Vaikka nyt vallitsee iso epävarmuus talouden tulevaisuuden suhteen niin mitä todennäköisiä kehitysvaihtoehtoja talouden suhteen voi olla edessä?Mitä kuuluu EU:n pankkisektorille? Ja kuka maksaa viime kädessä sen 100 000 euroon asti taatun korvauksen tallettajalle hänen siinä tapauksessa menetetyistä säästöistään, jos joku eurooppalainen pankki mene…
 
Tänään Brysselin koneessa puhutaan EU-politiikan paineista nykytilanteessa ja siitä minkälaiset asiat EU:ssa ovat muuttuneet kriisin myötä.Ja siitä miten jäsenmaiden väliset suhteet ovat kehittyneet?Miten koronasta rajusti kärsinyt Italia suhtautuu tässä tilanteessa EU:hun? Mitä suunnitelmia on nyt taloudellisissa vaikeuksissa olevien maiden tukemi…
 
Minkälainen ja miten pitkä lama meillä on mahdollisesti edessä ja miten keskuspankkien toimet siihen liittyvät? Mikä mahtaa olla euron kohtalo? Kannattaako eurovaltioiden tukea toisiaan? Ja miten keskeistä on nyt pitää huolta ruokaomavaraisuudesta. Haastateltavana on GnS Economicsin toimitusjohtaja ja Helsingin yliopiston taloustieteen dosentti Tuo…
 
Lautakunta teki jakson laatanasettelupeleistä, joten pitihän minunkin. Listaan jaksossa kymmenen parasta laatanasettelupeliä. Lautakunnan jakso: https://www.youtube.com/watch?v=e9h-S4zP6zE Minun listani: Oregon Suburbia Carcassonne: The Castle Attika Carcassonne Blue Lagoon Ta Yü Marrakech Genial Cities: Skylines Jakso on nauhoitettu 21.4.2020.…
 
Pitkästä aikaa kuunneltavaa. Jakso avataan tutkailemalla Kalewala: Tale of Sampo -kampanjaa Kickstarterissa ja lopuksi puhutaan Venuksen kauppiaasta eli Merchant of Venus -klassikosta. Siinä välissä sitten vähän muutakin. Kalewala: Tale of Sampo: https://www.kickstarter.com/projects/taleofsampo/kalewala-tale-of-sampo Jakso on nauhoitettu 16.4.2020.…
 
Mikä on korona-tilanne Unkarissa.Miksi unkarilaiset antavat pääministeri Viktor Orbánin käyttää nyt paljon isompaa valtaa, kuin muiden EU-maiden kansalaiset sallivat päämiehilleen?Miten pontevasti EU:ssa eri toimijat ovat yrittäneet vaikuttaa Unkarin oikeusvaltiotilanteeseen?Ja miten paljon Unkarin historiasta voi etsiä selityksiä sille, miten unka…
 
Miten valtiot ja ihmiset ovat suhtautuneet erilaisiin isoihin vaarallisiin epidemioihin ja miten korona-epidemia todennäköisesti tulleet vaikuttamaan poliittiseen ilmapiiriin EU:n alueella? Miksi isot vaaralliset tartuntataudit yleensä nostavat sen hetkisten johtajien suosiota ja minkälaiset poliittiset aatteet lisäävät suosiotaan niiden aikana?Haa…
 
Miksi juuri nyt olisi järkevää panostaa runsaasti lisää rahaa terveydenhoitoon ja korona-tilanteen hoitoon? Mitä lisärahalla vielä voitaisiin tehdä?Ja olisiko tulevaisuudessa EU-maissa ja siis myös Suomessa syytä valmistautua uusiin äkillisiin isoihin epidemioihin niin että sairaaloissa olisi olemassa valmius hoitaa ne asianmukaisesti ja nopeammin?…
 
Miten selkeää se on kuka käyttää valtaa EU:ssa? Miten komissio käyttää valtaa ja miten mihin perustuu se, että komissio voi toisinaan määrätä sanktioita eli yleensä jotain maksatuksia rangaistuksena maille, jotka eivät noudata sen tahtoa? Miten hankalaa EU:lle on valvoa oikeusvaltioperiaatetta?Ja minkälainen on komission Rakenneuudistusten tukiohje…
 
Minkälaisia uusia ratkaisuja on mahdollisesti tulossa vähäpäästöisemmän energiantuotannon lisäämiseksi? Miten suuri urakka komission ilmastotavoite on energiantuotannon suhteen? Ja miten isosti EU voi luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä, jos niiden kaupalla on vaikutusta lähialueiden vakauteen?Haastateltavana on professori Peter Lund Aalto-…
 
Miksi vanhat eurooppalaiset puolueet ovat menettämässä vaikutusvaltaansa ja miksi myös vanhat poliittiset kysymykset ovat menettämässä merkitystään? Ja onko se logiikka, jolla äänestäjät valitsevat puolueitaan osin muuttunut? Ja mikä merkitys tällä kaikella on eurooppalaiseen päätöksentekoon? Haastateltavana on valtio-opin professori Tapio Raunio T…
 
Miten USA käyttää yllättävän isoa taloudellista valtaa EU-alueella määrittääkseen EU-alueen yritysten toimintaa USA:n politiikalle myönteiseksi? Kuinka paljon EKP:n edellistä pääjohtajaa Draghia loppujen lopuksi on syytä juhlia hänen saavutuksistaan, kun hän kuitenkaan ei onnistunut toteuttamaan EKP:n inflaatiotavoitetta, jonka saavuttaminen sentää…
 
Puolassa on neljänneksi eniten kansalaisia kaikista EU:n jäsenmaista, mutta miltä vaikuttaa poliittinen tilanne Puolassa nyt? Miten Puola käytännössä rikkoo oikeusvaltioperiaatteita? Ovatko puolalaiset lopultakaan niin hartaita katolilaisia? Miltä vaikuttaa tilanne ensi toukokuun presidentin vaaleissa? Ja miksi historia on Puolalle niin tärkeää?Haa…
 
Komission julkaisemassa Green Deal –ohjelmassa suunnitellaan sitä, miten eri politiikan aloilla on syytä toimia, että olemme ilmastoneutraaleja uoteen 2050 mennessä. Komission mukaan tämä on sen tärkein aloitekokonaisuus. Odotettavissa on iso määrä kokouksia asian tiimoilta, kun kaikista tulevista käytännön toimista aletaan sopia. Mistä asioista as…
 
Miksi EU:n alueella juutalaisvastaisuus on nousussa ja mitkä eri ihmisryhmät EU:ssa ovat olleet juutalaisvastaisia ja miksi? Ja missä EU-maissa juutalaisvastaisuus on voimakkainta? Miksi antisemitismin historia Euroopassa on niin pitkä ja miten se heijastuu nykypäivään? Ja miten tähän liittyy Israelin harjoittama politiikka? Haastateltavana on ylei…
 
Minkälainen iso poliittinen kuohunta on nyt parhaillaan menossa Tšekissä?Tšekin tasavaltahan oli reilun 40 vuoden ajan kommunistisen hallinnon alla silloin osana Tšekkoslovakiaa vuoteen 1989 asti, jolloin ”Samettivallankumous” lopetti kommunistisen yksinvallan maassa. Siinä välillä oli myös vuonna 1968 Prahan kevät, jolloin maassa yritettiin saada …
 
Miksi USA on lisännyt rahoitustaan Euroopan puolustushankkeisiin, vaikka presidentti Trump on puhunut julkisuudessa kyseisen rahoituksen supistamisesta? Minkälaisia puolustuspoliittisia ideologioista EU:n alueella on olemassa ja miten eri valtiot ovat liittoutuneet niiden suhteen? Ja minkälainen on EU:n sotilaallinen suorituskyky eri turvallisuus- …
 
Mitkä ovat nyt tunnelmat, kun Suomen puolivuotinen EU-puheenjohtajuuskausi on ohi?EU:n seuraava seitsemänvuotinen budjetti ei ole lyöty lukkoon, mutta mitä siitä tiedetään? Minkälaiseen jäsenmaan oikeusvaltioperiaatteen loukkaamiseen EU voisi puuttua siten, että siitä olisi jäsenmaalle jotain taloudellisia menetyksiä? Mitä kuuluu EU:n laajenemispol…
 
Miten nationalismi ilmenee EU:ssa eri maissa. Entä minkälaista on Ranskan nationalismi ja EU-politiikka, miten se poikkeaa muiden maiden nationalismeista ja EU-politiikoista. Ja miten Ranskan poliittiset näkemykset vaikuttavat koko EU:n politiikan suuntaan?Haastateltavana on valtio-opin professori Niilo Kauppi Jyväskylän yliopistosta ja toimittajan…
 
EU:n uusi komissio astuu virkaansa lähiaikoina ja samalla vanha komissio väistyy virastaan.Mutta mitä sai aikaan tämä vanha Junckerin komissio ja minkälaisten haasteiden edessä on ja mitä todennäköisesti yrittää saada aikaan uusi komissio, jonka puheenjohtaja on Ursula von der Leyen. Entä mitä nyt puhutaan komission harjoittamasta jäsenmaiden talou…
 
Miten isoa on EU:n harjoittama asekauppa ja minkälaisille maille EU-maat eivät saa myydä aseita? Miksi kuitenkin jotkut EU-maat myyvät aseita maille, joiden kanssa toiset EU-maat eivät pidä sopivana käydä asekauppaa? Ja miksi vanhoja asevientisopimuksia niin harvoin puretaan, vaikka saman maan kanssa uusia sopimuksia ei tehtäisikään? Mikä on EU:n a…
 
Missä kunnossa on Saksan talous. Alkavatko jo näkyä paremmat ajat? Ja missä kunnossa on Saksan Deutsche Bank. Minkälainen tilanne Saksassa on nyt sisäpoliittisesti ja miltä vaikuttaa Saksan energiapolitiikka ja maahanmuuttotilanne ja Saksan ja Suomen välinen kauppa. Entä mitä Saksa haluaa EU:lta. Haastateltavana on Saksalais-Suomalaisen Kauppakamar…
 
Vanhat valtapuolueet monissa EU-maissa ja EU–parlamentissa ovat heikentyneet ja uudet puolueet ovat nousussa tai nousseet. Samalla totutut poliittiset liittoumat ja voimasuhteet ovat muuttuneet ja se on heijastunut myös paitsi EU-parlamentin, myös neuvoston, komission ja EKP:n toimintakykyyn. Mutta miltä näiden instituutioiden toiminta vaikuttaa pa…
 
Lautapelihetkessä fiilistellään tämän hetken vetävimpiä pelejä kun marraskuu 2019 alkaa. Listalle pääsivät jo ilmestyneistä peleistä Tapestry, De Vulgari Eloquentia ja Res Arcana. Hypeosastolla odotetaan innolla Cole Wehrlen ja Leder Gamesin Oath: Chronicles of Empire and Exileä. Jakso on nauhoitettu 4.11.2019.…
 
Miksi ja miten Kataloniassa on yritetty itsenäistyä jo vuosisatoja ja miksi Espanja ei sitä itsenäistymistä halua? Minkä vuoksi Katalonian on niin vaikeaa saada itsenäistymiselleen tukea EU:lta tai muista EU-maista? Haastateltavana on emeritusprofessori Jukka Havu Tampereen yliopistosta ja toimittajana on Maija Elonheimo.Ohjelmasta voi keskustella …
 
Jakson pihvinä parhaiden pakanrakennuspelien top 10 -lista. Lämmittelynä puhetta Stonemaier Gamesin hypehitti Tapestrystä. Listan pelit: 10. Cthulhu Realms 9. Hero Realms 8. Orléans 7. A Few Acres of Snow 6. Star Realms 5. The Quest for El Dorado 4. Shards of Infinity 3. The Taverns of Tiefenthal 2. Dale of Merchants 1. Altiplano Lista löytyy myös …
 
Mitä asioita sovitaan brexitin erosopimuksessa ja mitä asioita jää sovittavaksi EU:n ja Britannian välisiin kauppaneuvotteluihin, jotka alkavat sen jälkeen kun erosopimus on tehty. Ja mitkä ovat niitä isoimpia kiistoja joita kauppaneuvotteluissa on todennäköisesti odotettavissa. Ja miksi tavallisen kansalaisen kannalta on tärkeää hoitaa mahdolliset…
 
Loading …

Pikakäyttöopas

Tekijänoikeudet 2020 | Sivukartta | Tietosuojakäytäntö | Käyttöehdot
Google login Twitter login Classic login