Försvarsmakten julkinen
[search 0]
Lisää
Download the App!
show episodes
 
Artwork

1
Radio Kipinä

Puolustusvoimat

Unsubscribe
Unsubscribe
Kuukausittain
 
Radio Kipinän podcastit käsittelevät laajasti maanpuolustusta ja Puolustusvoimia. Podcastien tarkoitus on kertoa syvällisemmin maanpuolustuksen ratkaisuista, taustoista, puolustusjärjestelmää koskevista vaatimuksista ja reunaehdoista, sekä viestiä avoimesti puolustusvoimista ja sen toiminnasta. Podcasteissa esiintyvät Puolustusvoimien eri alojen parhaat asiantuntijat. Aiheet käsittelevät muun muassa tekniikkaa, sotataitoa, puolustusjärjestelmää ja puolustuksen periaatteita. Kuulijat voivat e ...
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Radio Kipinän toisen kauden viimeisessä, eli 14. jaksossa puhutaan suomalaisista erikoisjoukoista. Erikoisjoukkopataljoonan komentaja, everstiluutnantti Jari Kielenniva avaa suomalaisten erikoisjoukkojen koulutusta, sekä kertoo erikoisjoukkojen varustuksesta ja toimintatavoista. Radio Kipinän podcastit ovat ladattavissa osoitteesta: https://puolust…
  continue reading
 
Radion Kipinän toisen kauden 13. jaksossa pioneeriaselajin tarkastaja, eversti Matti Lampinen Maavoimien esikunnasta kertoo pioneeriaselajista. Jaksossa keskustellaan muun muassa pioneerien tehtävistä, koulutuksesta, sekä toimintatavoista ja taktiikasta. Radio Kipinän podcastit ovat ladattavissa osoitteesta: https://puolustusvoimat.fi/asiointi/kana…
  continue reading
 
Radio Kipinän toisen kauden 12. jaksossa Ilmavoimien komentaja, kenraalimajuri Pasi Jokinen avaa kansainvälisten kumppanien kanssa tehtävää testaus- ja yhteensopivuusharjoittelua. Jaksossa keskustellaan Bold Quest 19.1. harjoituksessa tehtävästä testitoiminasta. Aiheina ovat muun muassa ilmasta maahan kyvyn testaaminen ja harjoittelu, johtamisjärje…
  continue reading
 
Radio Kipinän toisen kauden 11. jaksossa Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho kertoo tiedustelutoiminnasta. Jaksossa puhutaan muun muassa erilaisista tiedustelumenetelmistä sekä uusien tiedustelulakien vaikutuksesta Puolustusvoimiin. Radio Kipinän podcastit ovat ladattavissa osoitteesta: https://puolustusvoimat.fi/asi…
  continue reading
 
Tänä vuonna tulee kuluneeksi sata vuotta itsenäisen Suomen kadettikoulutuksen alkamisesta. Radio Kipinän toisen kauden 10. jaksossa kadettikoulun johtaja, eversti Juha Helle kertoo upseerikoulutuksesta. Radio Kipinän podcastit ovat ladattavissa osoitteesta: https://puolustusvoimat.fi/asiointi/kanavat/radio-kipina/podcastithttp://puolustusvoimat.fi/…
  continue reading
 
Radio Kipinän toisen kauden 9. jaksossa kriisinhallintakeskuksen johtaja, everstiluutnantti Pasi Autio kertoo sotilaallisesta kriisinhallinnasta sekä jakaa omia kokemuksiaan Afganistanista. Vieraana myös Libanonissa rauhanturvaajana palvellut reserviläinen Benjam Grönmark. Jaksossa pohditaan muun muassa mitä operaatiossa palveleminen vaatii ja opet…
  continue reading
 
Radio Kipinän toisen kauden jaksossa 8 kemiallisen suojelulääketieteen ylilääkäri Kari Innilä kertoo kemiallisista taisteluaineista sekä niiden vaikutuksista ihmisiin. Jaksossa käsitellään kemiallisilta taisteluaineilta suojautumista, altistuneiden ihmisten hoitoa sekä pohditaan millainen taisteluaine on novitsok-hermokaasu, jolla venäläinen kaksoi…
  continue reading
 
Radio Kipinän toisen kauden jaksossa 7 everstiluutnantti Matti Honkela kertoo taistelijan henkilökohtaisen varustuksen kehittämisestä ja tutkimuksesta. Jaksossa käsitellään niin suojan, johtamisen, kuin tulivoiman kehittämiseen liittyviä asioita.Radio Kipinän podcastit ovat myös ladattavista puolustusvoimien sivulta osoitteessa: http://puolustusvoi…
  continue reading
 
Radio Kipinän toisen kauden jaksossa 6 ilmatorjunnan tarkastaja eversti Sami-Antti Takamaa Maavoimien esikunnasta kertoo Puolustusvoimien ilmatorjunta-aselajista. Podcastissa keskustellaan ilmatorjunnan nykytilasta, käyttöperiaatteista, asejärjestelmistä ja kehityksestä.Radio Kipinän podcastit ovat myös ladattavista puolustusvoimien sivulta osoitte…
  continue reading
 
Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 5, pääesikunnan johtava liikuntapäällikkö, everstiluutnantti Harri Koski, sekä pääesikunnan koulutusosaston liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen keskustelevat taistelukentän psykofyysisistä vaatimuksista. Jaksossa keskustellaan myös nykyasevelvollisten kunnosta, sekä uusista tehtäväkohtaisista fyysisistä vaa…
  continue reading
 
Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 4 kyberin pääopettaja, majuri Tommi Laari Maanpuolustuskorkeakoulusta kertoo puolustusvoimien kyberiin liittyvistä toimintamalleista ja periaatteista, sekä avaa kyberin koulutukseen liittyviä tavoitteita.Radio Kipinän podcastit ovat myös ladattavista puolustusvoimien sivulta osoitteessa: http://puolustusvoi…
  continue reading
 
Radion Kipinän 2. kauden podcast-jaksossa 3 panssarintorjunnan asiantuntija, yliluutnantti Harry Lagerström Karjalan prikaatista, sekä asetekniikan professori Jari Hartikainen Puolustusvoimien tutkimuslaitokselta keskustelevat panssarintorjunnan koulutuksesta, taistelutavasta, välineistä, sekä vaikutuksesta panssarivaunuihin.Radio Kipinän podcastit…
  continue reading
 
Radio Kipinän podcast-kausi 2:n jaksossa 2, sotilasprofessori, filosofian tohtori ja everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoululta pohtii kysymystä: ”Saako pahan tappaa?”. Jaksossa käsitellään pahuutta ja tappamista sotilaan näkökulmasta, sekä pohditaan puolustusvoimien ja siviiliyhteiskunnan välistä suhdetta tappamisen ja väkiva…
  continue reading
 
Radio Kipinän podcast-kausi 2:n jaksossa 1, kenttätykistön tarkastaja, eversti Pasi Pasivirta Maavoimien esikunnasta kertoo puolustusvoimien kenttätykistöaselajista. Podcastissa keskustellaan kenttätykistön roolista modernilla taistelukentällä, koulutuksesta, materiaalista ja kenttätykistön tulevaisuudesta.Radio Kipinän podcastit ovat ladattavissa …
  continue reading
 
Radio Kipinän podcast-jaksossa 11, eversti Timo Saarinen Puolustusvoimien Logistiikkalaitokselta kertoo Puolustusvoimien logistiikan perusteista, valmiudesta ja Logistiikkalaitoksesta. Jaksossa käsitellään muun muassa logistiikan varautumista, hajauttamista, materiaalivirtoja, harjoittelua ja Isäntämaasopimuksen liittymäpintoja logistiikkaan. http:…
  continue reading
 
Radio Kipinän podcastjaksossa 10 insinöörimajuri Lasse Lahdenmaa Panssariprikaatista kertoo Puolustusvoimien simulaattori- ja virtuaaliympäristökoulutuksesta. Jaksossa käsitellään simulaattori- ja virtuaaliympäristöissä tapahtuvan koulutuksen lähtökohtia, erityispiirteitä, kehitysnäkymiä ja haasteita. http://puolustusvoimat.fi/asiointi/kanavat/radi…
  continue reading
 
Radio Kipinän podcastjaksossa 9, majuri, sotatieteen tohtori ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston dosentti, Tapio Saarelainen Maasotakoululta kertoo tarkka-ampujatoimintaan liittyvistä vaatimuksista, koulutuksesta, välineistä ja toimintatavoista. http://puolustusvoimat.fi/asiointi/kanavat/radio-kipina/podcastit…
  continue reading
 
Radio Kipinän podcastjaksossa 8, filosofian tohtori, professori Aki-Mauri Huhtinen Maanpuolustuskorkeakoululta pohtii nykypuolustusvoimien kontekstissa velvollisuuksia, asenteita ja arvoja, sekä ihmisten suhdetta sotaan ja väkivaltaan. http://puolustusvoimat.fi/asiointi/kanavat/radio-kipina/podcastit…
  continue reading
 
Radio Kipinän podcastjaksossa 7, sotatieteiden tohtori, kapteeni Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoululta avaa globaaliin jihadismiin liittyviä sotataidollisia elementtejä, sekä kertoo kumouksellisen sodankäynnin periaatteista. http://puolustusvoimat.fi/asiointi/kanavat/radio-kipina/podcastitKirjoittanut Radio Kipinä
  continue reading
 
Radio Kipinän Podcastjaksossa 6 komentaja Jon von Weissenberg avaa merisodankäynnin periaatteita. Jaksossa käsitellään muun muassa taistelualuksia, miinoittamista, sukellusvenesodankäyntiä, sekä Merivoimien tehtäviä. http://puolustusvoimat.fi/asiointi/kanavat/radio-kipina/podcastitKirjoittanut Radio Kipinä
  continue reading
 
Jaksossa 4 Maanpuolustuskorkeakoulun operaatiotaidon pääopettaja, everstiluutnantti Petteri Kajanmaa puhuu puolustusjärjestelmästä ja erityisesti Maavoimien taistelusta. Jaksossa puhutaan muun muassa sodan kuvasta, kauaskantoisesta tulesta, maastoanalyysista ja joukkomäärien merkityksestä Maavoimien taistelulle. Radio Kipinän podcastit ovat ladatta…
  continue reading
 
Vieraana Puolustusvoimien tutkimuspäällikkö tekniikan lisensiaatti, insinöörieversti Jyri Kosola, Pääesikunnan suunnitteluosastolta. Jaksossa 3 insinöörieversti Kosola valottaa tulevaisuuden asetekniikan ja erilaisten sotilaallisten teknologisten sovellusten merkitystä tulevaisuuden sodankäynnille, sekä käsittelee Suomen roolia ja tutkimusta aihees…
  continue reading
 
Vieraana ilmataistelun entinen pääopettaja, Ilmavoimien operatiivisella osastolla palveleva everstiluutnantti Aki Heikkinen. Jaksossa 2 everstiluutnantti Heikkinen avaa modernin ilmataistelun saloja. Jaksossa käsitellään hävittäjien välistä taistelua, hävittäjiin liittyvää teknologiaa ja taktiikkaa. Palautekysely: https://www.webropolsurveys.com/S/…
  continue reading
 
Vieraana operaatiotaitoa ja sotatiedettä tutkiva, Puolustusvoimien tutkimuslaitoksella työskentelevä valtiotieteen tohtori, everstiluutnantti Juha Mälkki. Jaksossa 1 everstiluutnantti Mälkki pohtii, onko olemassa suomalaista sotataitoa. Miten se on kehittynyt ja mistä vaikutteista Suomessa opetettava sotataito koostuu. Palautekysely: https://www.we…
  continue reading
 
Loading …

Pikakäyttöopas