Arter Oy julkinen
[search 0]
Lisää
Download the App!
show episodes
 
Loading …
show series
 
Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 39 Elina Mäkisen vieraaksi saapuu pitkän linjan laatuasiantuntija Jarmo Selin, jolla on kokemusta telakalta, auto- ja elintarviketeollisuudesta. Tässä podcastissa jutellaan laatupolitiikasta ja arvoista seuraavien väittämien kautta:1. Laatu on epämääräinen käsite.2. Laatupolitiikka sanana on väärä käännös quality po…
  continue reading
 
Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 38 Elina Mäkisen vieraaksi saapuu Arterin konsultti Evelina Saarela. Tässä podcastissa jutellaan ympäristöjohtamisesta ja vastuullisuudesta seuraavien väittämien kautta:1. Ympäristöasiat ovat jo niin itsestään selviä, että niitä ei tarvitse miettiä erikseen. 2. Ympäristöjohtamiseen keskittyminen syö aikaa ja resurss…
  continue reading
 
Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 37 Elina Mäkisen vieraaksi saapuvat Arterin perustajat Ossi Ritola ja Jussi Moisio. Kuuntele yli 25 vuotta laadun parissa työskennelleiden Ossin ja Jussin ajatukset laatutyöstä seuraavien väittämien kautta: - Jatkuva parantaminen on vain ylätason konsulttihöpinää. - Laatu on byrokratiaa. - Titteliä laatupäällikkö ei…
  continue reading
 
Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 36 Markus Meurmanin vieraaksi saapui Digitan laatutiimi Head of Quality Kirsi Partanen ja Quality Audit Manager Melinda Lindqvist-Hyttinen.Kuuntele podcastista, miltä laatutyö näyttää Digitalla, mitä laatutyön avulla on saatu aikaan, mikä on laatutyön mieluisin työkalu Digitan laatuasiantuntijoiden mielestä sekä mit…
  continue reading
 
Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 35 Markus Meurmanin vieraaksi saapui Palloliiton kehityspäällikkö Henri Alho.Kuuntele podcastista, mitä laatu tarkoittaa Palloliiton toiminnassa, mitä tuloksia laadunhallinnalla Palloliitto on saanut aikaan ja mikä on Henri vinkki laatutyötä tekevälle.Kirjoittanut Arter Oy
  continue reading
 
Laatulöpinät-podcastjaksossa nro 34 Markus Meurmanin vieraaksi saapui KONE Oyj:n Head of Quality Digital Services Maiju Niinivirta.Kuuntele podcastista, miten Maiju on päätynyt laatupäällikön tehtäviin, mikä asia on Maijun mielestä tärkein laadunhallinnan työkalu ja mihin kahteen asiaan hän kiteyttää laadunhallinnan ytimen.…
  continue reading
 
2022 vuoden ensimmäisessä Laatulöpinät-podcastjaksossa Markus Meurmanin haastateltavaksi saapui Staran eli Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikennelaitoksen kaupunkitekniikan laatupäällikkö Tuomo Karhula.Kuuntele podcastista, miten Tuomo on päätynyt laatupäällikön tehtäviin, mitkä ovat Tuomon mielestä laadunhallinnan tärkeimpiä työkaluja ja mi…
  continue reading
 
Vuoden viimeisessä podcastissa aiheenamme on kokonaisarkkitehtuurin nykytila ja tulevaisuus. Jakson kuusi väittämää perustuvat tällä kertaa BizzDesignin ”State of Enterprise Architecture 2021” -tutkimuksen tuloksiin. Väittämiä pohtivat Arterin asiantuntijapalveluiden päällikkö Markus Meurman sekä tutkimus- ja kehityspäällikkö Salla Aunola.…
  continue reading
 
Tässä jaksossa aiheenamme on koulutusten laatu ja asiakaskeskeisyys. Keskustelemme muun muassa siitä, mistä tekijöistä muodostuu onnistunut ja osallistujalle arvokas koulutuskokonaisuus, sekä miten pandemia-aika on vaikuttanut koulutuskokemukseen ja yleisesti koulutusliiketoimintaan.Kirjoittanut Arter Oy
  continue reading
 
Laatulöpinät-podcastin 30. jakso käsittelee aiheena tietoturvaa, ja erityisesti tietoturvallisuutta ohjelmistokehityksessä.Miten yhdistää hallinnollinen ja tekninen tietoturva? Millä keinoilla voidaan auttaa käyttäjää toimimaan tietoturvallisesti? Entä mihin jargonia tarvitaan? Podcastista kuulet vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin, sekä kuut…
  continue reading
 
Ohje antaa yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten tietty työ suoritetaan oikeaoppisesti ja organisaation käytäntöjen mukaisesti. Hyvän ohjeen tunnistaa siitä, että sille on tarve ja se on myös helposti löydettävissä esimerkiksi vikatilanteissa - hyvä ohje kertoo selkeästi, mitä tulee tehdä ja missä tulee onnistua.Podcastissa käymme läpi 6 hyvän o…
  continue reading
 
Millainen on ollut Arterin ISO 27001 -matka, ja miten tietoturvallisuuden kehittäminen näkyy arjessa? Tässä podcastissa käymme läpi tietoturvallisuutta ISO 27001 -standardin hengessä, ja kuulet myös käytännön kokemuksia tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän rakentamisesta Arterilla.Podcastissa vierailee Arterin System Administrator Aleksi Rossi.…
  continue reading
 
Prosesseilla ja prosessijohtamisella saattaa nykyään olla hieman vanhahtava maine. Toisaalta itseohjautuvissakin organisaatioissa tarvitaan yhä yhteisiä toimintatapoja, pelisääntöjä ja myös prosesseja, joiden merkitys on varmasti kasvanut vuoden 2020 aikana, kun ihmiset ovat jääneet tekemään etätöitä koteihinsa ilman jatkuvaa kollegoiden läsnäoloa.…
  continue reading
 
Miten suomalaisissa organisaatioissa toteutetaan leania, ja millaisia lean-kulttuureja on olemassa? Laatulöpinöihin saimme tällä kertaa vieraaksi Arterin toisen perustajajäsenen, laatuguru ja vanhempi konsultti Jussi Moision, jakamaan ajatuksia ja käytännön kokemuksia työstä leanin ja prosessien kehittämisen parissa Suomessa.…
  continue reading
 
Millaista on laadukas myynti, ja miten se näkyy organisaation toiminnassa?Podcastin tämänkertaisen jakson aiheeksi valikoitui myyntityö, Arterin asiakaspäivässä kuullun positiivisen asiakaskokemuksen pohjalta. Laatulöpinät-podcastissa laadukasta myyntityötä ja ohjelmistomyyntiä on Markus Meurmanin kanssa pohtimassa Arterin myynti- ja markkinointipä…
  continue reading
 
Tervetuloa vuoden ensimmäisen podcast-jakson pariin! Aiheenamme jaksossa on auditointi, ja erityisesti auditoinnin tarkoitus, tehtävät sekä toteuttaminen. Podcastissa kuulemme Laatulöpinöille tuttuun tapaan ajatuksia ja pohdintaa kuudesta auditointeihin liittyvästä uskomuksesta, jotka voivat olla totta, tarua, tai jotain siltä väliltä.…
  continue reading
 
Palveluiden laadunhallinnan jaksossa pohditaan muun muassa, mitä oikeastaan on todellinen asiakaslähtöisyys, ja kuinka pitää asiakkaan näkökulma kehittämisen ja toiminnan keskiössä.Samalla asiantuntijamme muistelevat myös omia, kokeilemalla, ja välillä myös kantapään kautta opittuja oppeja palveluiden kehittämiseen liittyen, sekä pohtivat Arterilla…
  continue reading
 
Muutos ja sen johtaminen ovat aiheena tämänkertaisessa Laatulöpinät-podcastissa. Muutosjohtamisella pyritään esimerkiksi tuomaan arkeen uusia toimintatapoja, jolloin myös käyttäytymistä tulee muuttaa. Muutos ja sen hallinta saatetaankin kokea organisaatioissa usein haasteellisena.Jaksossa Markuksen vieraana muutosjohtamisen väittämiä pohtii Arterin…
  continue reading
 
Aiemmasta kevään tiedonhallintalain podcast-jaksosta tuttu Arterin konsultti Toni Vehmaanperä palaa podcast-vieraaksi pohtimaan lakia ja sen velvoitteita syvällisemmin. Tällä kertaa asiantuntijamme keskustelevat muun muassa tiedonhallintalain ohjeistuksen merkittävistä muutoksista vuoden aikana, asiakirjajulkisuuskuvauksesta ja sen haasteista, sekä…
  continue reading
 
Eri viitekehysten taustalla on yleensä aina vaatimus sen kokonaisuuden mallintamiselle, jossa itse toimii: millainen toimija olet omassa ekosysteemissäsi ja millaiseen ekosysteemiin kuulut?Mitä tarkoittaa käsite ekosysteemi? Voidaanko ekosysteemi kuvata? Ota kuunteluun 20. Laatulöpinät podcast-jakso, jossa pohditaan ekosysteemin käsitettä ja siihen…
  continue reading
 
Syyskauden avaava Laatulöpinöiden 19:sta jakso käsittelee sisällöntuotantoa, sosiaalista mediaa ja niiden laatua.Voittaako sisällöissä aina laatu? Millainen sisältö on tehokkainta? Entä miten toimii sisällöntuotanto asiantuntijaorganisaatiossa? Muun muassa näitä kysymyksiä pohditaan tämänkertaisessa podcastissa.…
  continue reading
 
Tämänkertainen Laatulöpinät Podcast -jakso syntyi olosuhteiden inspiroimana, sillä aiheena on laadunhallinta poikkeustilanteessa - varautuminen yllättävissä erityistilanteessa toimimiseen. Poikkeusoloissa myös podcastimme on hieman erilainen, sillä studiovieraan sijaan kuulemme laadunhallinnan asiantuntija Markus Meurmanin ajatuksia autotallista kä…
  continue reading
 
Laatulöpinät Podcastissa ollaan tällä kertaa todella uuden äärellä, sillä tässä jaksossa käydään läpi uudistunutta EFQM-mallia 2020. Markus Meurman ja podcast-jaksomme vieras, Laatukeskuksen vanhempi asiantuntija Maija Vaismaa pohtivat, mitä uutta malli pitää sisällään, miten sitä voi oppia hyödyntämään, ja mikä sana mallissa toistuu eniten.…
  continue reading
 
Palvelujohtaminen kokonaisuutena -podcast tarkastelee palvelujohtamista monesta eri näkökulmasta. Lähtökohtana palvelujohtamisessa voidaan pitää organisaation palveluiden tunnistamista ja kuvaamista. Työtä voi kuitenkin kehittää ja syventää niin pitkälle kuin itse haluaa, ja sen voi myös yhdistää organisaation muuhun kehittämistyöhön. Tärkeintä on …
  continue reading
 
Lean asiantuntijatyössä -podcastissa keskitytään leanin todelliseen ytimeen, jossa sana lean ei ole pelkkä etuliite tai oikotie onneen. Jos lean on pohjimmiltaan avoimuuden kulttuuri, mitä tapahtuu jos osa organisaatiosta toimii kuin musta laatikko? Entä miten kiire sopii leaniin asiantuntijatyöhön?Kirjoittanut Arter Oy
  continue reading
 
Prosessien automatisoinnissa saadaan teknologiaa hyödyntämällä uudenlaista näkökulmaa prosessityöhön. Nykyään esimerkiksi älypuhelimet ovat jo täynnä sovelluksia, joissa automatisoinnin avulla on saatu nostettua asiakaskokemus uudelle tasolle.Mitä prosessiautomaatio tarkoittaa ja mitä konkreettisia hyötyjä siitä voidaan saada? Miten lähteä liikkeel…
  continue reading
 
Kun laadun vaatimustenmukaisuudesta siirrytään vaatimusten ja odostusten ylittämiseen, kohti erinomaisuutta, saadaan mukaan muutkin sidosryhmät, kuten henkilöstö. Tällöin erinomainen organisaatio täyttää tai ylittää myös henkilöstönsä odotukset.Kirjoittanut Arter Oy
  continue reading
 
Ketteryyden perusasia on muutoksen hyväksyminen. Suunnitelmat muuttuvat, kun reagoidaan nopeasti, ja loppujen lopuksi tärkeintä on asiakkaan tarpeisiin vastaaminen. Laatulöpinöissä sukelletaan tällä kertaa ketteryyden ytimeen, kun podcastin teemoina ovat ketteryys ja scrum.Kirjoittanut Arter Oy
  continue reading
 
Kokonaisarkkitehtuurityö hyvin tehtynä avaa paljon uusia mahdollisuuksia ja luo organisaatiolle digitaalisia kyvykkyyksiä. Millaisille organisaatioille kokonaisarkkitehtuurin tekeminen soveltuu? Mihin osa-alueisiin laajalta tuntuva kokonaisarkkitehtuuri voidaan jakaa ja mitä ovat sen eri viitekehykset? Entä mitä hyötyä kokonaisarkkitehtuurista lopu…
  continue reading
 
Tässä kyberturvallisuusaiheisessa podcastissa keskustellaan muun muassa hyvistä salasanakäytännöistä, tietoturvarikkomuksista, sekä sertifioinnista tietoturvan korkean tason osoituksena. Hyvä tietoturva varmistetaan aina ihmisten, prosessien ja teknologian muodostaman kokonaisuuden kautta.Kirjoittanut Arter Oy
  continue reading
 
Laatulöpinät Podcast -sarjan syksyn viides ja viimeinen osa keskittyy strategiaan. Oli strategian muoto mikä tahansa, sen tarkoitus on vaikuttaa, sekä tuottaa toimintaa. Mitä strategia lopulta oikein on ja miten siinä voi onnistua?Kirjoittanut Arter Oy
  continue reading
 
Tämän viikon podcast pureutuu Lean-ajattelun keskeiseen elementtiin, hukkaan. Asiakas on valmis maksamaan työstä, joka luo arvoa. Hukka tuleekin karsia pois arvovirrasta. Mutta kuinka? Kuuntele podcast ja ota ideat talteen.Kirjoittanut Arter Oy
  continue reading
 
Loading …

Pikakäyttöopas